ÅSIKT

Vaccinavgifter är sämsta lösningen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Möjligen kommer de senaste dagarna att bli ihågkomna som veckan när det gick upp för Sverige vad en pandemi innebär.

Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets kalkyler, där antalet sjuka i värsta fall kommer att räknas i miljoner. Den nya strategin, där hoppet om att hindra sjukdomen överges, och planeringen för att specialinkalla sjukvårdspersonal. Samt naturligtvis den största massvaccineringen på årtionden.

Det är sådant som kan skapa fantomkänslor av muskelsmärta och febertoppar hos vem som helst. Samt naturligtvis bilder av tomma arbetsplatser, överfulla vårdcentraler och militärtjänstens vaccinationsköer.

Aftonbladets ledarsida har många gånger efterlyst en större krisberedskap. Nu testas den, och problemen uppstår omedelbart.

Den första frågan rör pengar.

De 18 miljoner doser vaccin som är beställda kostar omkring 1,3 miljarder kronor. Sedan tillkommer transportkostnader, personal och sprutor. Sammantaget räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att vaccinationen kommer att kosta mellan två och tre miljarder.

Pengar som inte finns i landstingens hårt pressade budgetar.

Det borde de göra. När regeringen valde att lösa vaccinfrågan genom ett kontrakt med ett brittiskt läkemedelsföretag gjordes också en uppgörelse med landstingen. Staten tog kostnaderna för att vaccinet skulle finnas att köpa, landstingen skulle betala den dag det blev aktuellt att använda det.

Därmed anser folkhälsominister Maria Larsson att saken inte längre är hennes problem.

Sedan dess har vissa landsting experimenterat med kostnadsdrivande och orättvisa vårdvalsmodeller och dessutom sänkt skatten. Det hade varit bättre att förbereda vården under den pandemi som skulle komma, förr eller senare.

Men så är det alltså inte. Vad som återstår tycks alltså vara något av följande:

Avgiften kan sättas så högt att de som vaccineras får stå för en stor del av kostnaderna själva. I så fall blir stora grupper aldrig

vaccinerade. Det är den sämsta lösningen.

Landstingen kan prioritera i sin verksamhet. Det kommer att betyda att nedskärningar som redan planeras blir ännu större.

Eller så kan staten, trots allt, skjuta till pengar.

Regeringen borde redan för länge sedan gjort mer för att hjälpa kommuner och landsting genom den ekonomiska krisen. Besparingar i vård och välfärd är inget bra sätt at möta arbetslöshet och sjunkande efterfrågan.

Kostnaderna för att bekämpa svininfluensan understryker bara den saken.

Frågan är dessutom om det inte är ett nationellt intresse att beredskapen vid en sådan här kris fungerar. Att det finns enhetliga regler och likvärdiga villkor för alla medborgare, oavsett var vi bor.

I så fall har rimligen också staten ett ansvar, också ekonomiskt. Principerna är dock knappast frågan för dagen. Nu handlar det om att alla ska få vaccin så fort det bara är möjligt, och det ansvaret kommer varken Maria Larsson eller Anders Borg undan.

ARTIKELN HANDLAR OM