ÅSIKT

Ett nytt jättefack

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

"I Västerås skrivs idag svensk fackföreningshistoria.

1 OKTOBER 2007. I Västerås skrivs i dag svensk fackföreningshistoria. Tjänstemannafacken Sif och HTF inleder den kongress som enligt planerna ska leda till att de på onsdag slås samman. Det nya facket – modernt döpt till Unionen – blir Sveriges största för privatanställda.

Svensk fackföre-ningsrörelse beskrivs ofta, och med rätta, som världens starkaste. I den allmänna debatten får LO och framför allt dess industriförbund ofta ensamma symbolisera denna styrka. Det gäller inte minst de ofta fackföreningskritiska röster som dominerar borgerligheten.

Privat servicesektor

Det är en i grunden skev bild. Den svenska fackföreningsrörelsens speciella styrka skapas inte främst inom yrkesområden som också i andra länder har en stark fackföreningsrörelse. Det som ger det svenska facket kraft är i stället grupper som i andra länder ofta är oorganiserade.

Det gäller den växande gruppen anställda i den privata servicesektorn. Och det gäller privatanställda tjänstemän.

Sif och HTF är en viktig del av den svenska fackföreningsrörelsens styrka, och därmed för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Behovet av fackligt arbete är knappast mindre bland tjänstemännen än för andra grupper.

Callcenterbranschen

I årets avtalsrörelse har Sif och HTF varit pådrivare när det gäller kravet på höjda lägstalöner, och på goda grunder. Förbunden organiserar nämligen några av de grupper som har de sämsta anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad. Det gäller till exempel de anställda i callcenterbranschen.

En stor del av lönespridningen finns i själva verket inte mellan arbetare och tjänstemän, utan inom tjänstemannagruppen. För många tjänstemän, precis som för många LO-medlemmar, är den kollektiva förhandlingsstyrkan i praktiken det enda sättet att hävda sina anställningsvillkor.

Den svenska tjänstemannarörelsen har av tradition värjt sig mot uttalade partipolitiska kopplingar. Det hindrar inte att också tjänstemännens villkor påverkas av politiska beslut, eller att tjänstemannafacken handlar politiskt.

TCO, som Sif och HTF tillhör, har det senaste året ofta framstått som drivande bakom protesterna mot regeringens nedmontering av trygghetssystemen, inte minst a-kassan.

Också det är välmotiverat. Dagens snabba förändringar av ekonomin påverkar inte bara arbetare. Ofta slår förändringen minst lika hårt mot tjänstemännen. Knappat någon annan grupp har starkare argument för att slå vakt om den grundläggande principen bakom de svenska trygghetssystemen, ersättning för inkomstbortfall.

Utmaningar saknas alltså inte, vare sig fackliga eller politiska. Det är bara för det nya förbundet att sätta igång med jobbet.

IP