ÅSIKT

Utse en kvinna till nästa s-ledare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

På valnatten kastade Göran Persson in handduken och meddelade att han avgår. Problemet är att det inte räcker med Göran Perssons avgång. Alla i ledningen som har stått honom nära måste lämna sina platser.

Om socialdemokraterna ska ha en chans att återta makten efter valet 2010 måste den nya partiledningen uppfylla följande två krav. För det första måste partiledningen representera en helt annan ledarstil än den som rått under Göran Perssons tid.

För det andra måste den nya partiledaren vara en kvinna. Att återigen välja en man skulle vara alltför utmanande mot den idé om de förtroendevaldas representativitet som är grunden för de varvade listorna.

Om det socialdemokratiska partiet verkligen menar att det skall finnas kvinnor på alla politiska nivåer och att det ska vara möjligt för kvinnor att nå alla politiska poster så duger det inte att, efter mer än 100 år med manliga partiordförande, påstå att det bara var just den här gången man råkade välja en man till partiordförande. Dessutom finns det många, även utanför det socialdemokratiska partiet, som tycker att det är dags för en kvinnlig statsminister. Om socialdemokratin ska ha någon chans att matcha Fredrik Rein-feldt inför nästa val bör nästa statsministerkandidat vara en kvinna.

Den hetaste kandidaten till partiledarposten, Margot Wallström, har i ett pressmeddelande meddelat att hon inte är intresserad av att bli partiledare.

Det är en sak att stå till svars inför medias spekulationer och en helt annan sak att ta ställning till ett förslag från en valberedning. Om valberedningen skulle be Margot Wallström ställa upp som kandidat till ordförandeposten för det socialdemokratiska partiet vet hon att valberedningen först undersökt vilket stöd hon har i partiet och jämfört hennes förutsättningar att göra en bra insats med andra tänkbara kandidaters.

Vad en tänkbar kandidat ger för svar till medier i dag säger därför ingenting om hur hon kommer att förhålla sig om valberedningen en dag hör av sig.

En annan favorit är LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Hon har med stor skicklighet och stort mod tvingat på LO-gubbarna insikten av att facklig feminism och individualiserad föräldraförsäkring är frågor som LO bör ställa sig bakom och driva.

Partiledarjobbet kan inte vara tuffare än så. Det är glädjande att så många andra socialdemokrater som jag träffar också tror att Wanja Lundby-Wedin skulle bli en utmärkt partiledare.

Om det socialdemokratiska partiet vill ha regeringsmakten igen så måste dess ledare vara uppriktigt engagerad i de frågor som framstår som viktiga i dag. Dit hör feminismen.

Det räcker inte att ha en feministisk strategi på papperet. Det krävs en attitydförändring hos dem som fortfarande verkar tro på den traditionella könsmaktsordningen.

Genom att välja en kvinnlig partiledare skulle partiet visa att feminismen inte bara är snack utan också en hel del verkstad.

ARTIKELN HANDLAR OM