ÅSIKT

Systemskifte på 100 dagar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Den nya regeringen har haft fullt upp under sina första 100 dagar.
LEDARE

I nästa vecka har det gått 100 dagar sedan riksdagen utsåg Fredrik Reinfeldt till att leda en borgerlig alliansregering. I politiska kommentarer brukar det beskrivas som en avgörande tid. En ny regerings fortsatta öde hänger ofta samman med den start den får.

Två stora misslyckanden

Så, vad har Reinfeldt och hans ministrar åstadkommit under sina första 100 dagar vid makten.

Till att börja med ett par rejäla misslyckanden.

Att två nytillträdda statsråd efter massiv offentlig kritik tvingas avgå efter bara något mer än en vecka saknar förstås motstycke i svensk politik.

Att bilden av en ny och mer resonerande borgerlighet, inte minst med Carl Bildts hjälp, krackelerade omedelbart efter valet har inte gjort saken bättre. Några ”moderat classic” syntes inte till i valrörelsen. Efter valet fanns de däremot plötsligt vid taburetterna.

Kanske förklarar det varför regeringens tänkta paradfråga, skatteavdraget på arbetsinkomster, under hösten allt mer reducerats till en kompensation för höjda avgifter till a-kassan.

Redan i SCB:s novemberundersökning av väljarsympatierna hade den borgerliga alliansen förlorat hela sitt försprång, även om Reinfeldt själv enligt bland annat Aftonbladets opinionsundersökning i går behåller en viss popularitet.

Misslyckandet i opinionen har dock inte hindrat statsråden från en bitvis intensiv politisk aktivitet.

Redan från den första januari beskattas avgifterna till fack och a-kassa. Sjukersättningen sänks för alla, men mest för privatanställda arbetare med hyggliga inkomster, arbetslösa och anställda på företag som saknar kollektivavtal.

Svårare för arbetslösa

Det särskilda stöd som kortutbildade vuxna kunnat få för att studera avskaffas. Arbetslösa får svårare att kvalificera sig för ersättning, och a-kassan sänks samtidigt som försäkringen blir dyrare. Mot detta har en enig fackföreningsrörelse protesterat.

Institut läggs ner

Arbetslivsinstitutet läggs ner och resurserna till Arbetsmiljöverket stryps. Anställningsstöd, plusjobb och friår avskaffas. Istället satsar rege-ringen på nystartsjobb.

Samtidigt införs det nya skatteavdraget för den som har ett jobb.

Dessutom har regeringen presenterat förslag som ska göra det möjligt för landstingen att sälja stora delar av sin verksamhet och förslag som gör det lättare att skapa otrygga anställningar. En lista på statliga bolag som ska säljas har presenterats och obligatorisk a-kassa utreds.

Regeringen Reinfeldt må ha misslyckats i sina försök att utnyttja den opinionsmässiga medvind som brukar följa med ett regimskifte. I praktisk politik har den däremot använt sina första 100 dagar för att effektivt påbörja något av ett systemskifte.

Och det är den praktiska politiken som sätter spår i vanliga människors vardag.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik