ÅSIKT

Nya skolan är upp och ner

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

27 oktober 2007. Äntligen. Socialdemokraternas nya skolpolitik presenterades i går. Partiet har slutat tjata om att ”vi måste lämna flummet” –?alltså göra mer som utbildningsminister Jan Björklund (fp). Socialdemokraterna skärper sin politik för en verklig kunskapsskola för alla.

Oppositionen mot regeringens elitistiska sorteringsskola är tydlig. ”Repressalier, underkastelse och tidig sortering” tillhör ett gammaldags samhälle och kväver lusten att lära, skriver socialdemokraterna. Lösningen är i stället ”tydliga mål, systematisk uppföljning, höga förväntningar och en benhård övertygelse om att alla vill och kan lära”.

Inga betyg till 7-åringar

Förslagen är många och detaljerade. Socialdemokraterna öppnar för mer undervisningstid i grundskolan. Utvecklingssamtalen och de individuella utvecklingsplanerna, dialogen mellan skolan och hemmen, ska bli bättre. Socialdemokraterna vill till skillnad från tidigare ha nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Betygen bör bli föremål för en bred politisk överenskommelse. Socialdemokraterna kan tänka sig tidigare betyg än i årskurs 8 men utesluter att ”utsätta 7-åringar för betyg eller betygsomdömen”.

Här borde socialdemokraterna skärpa tonen. Även 10-åringar är för små för betyg. Små barn kan inte skilja på om det är deras kunskaper eller de själva som är ”icke godkända”. Att betygsätta små barn är i många fall att ta kål på deras självkänsla.

Skolsegregationen oroar socialdemokraterna. Skolorna ska vara så blandade det bara går – socialt, etniskt och kulturellt. Religiösa friskolor får skärpta regler. All undervisning ska vara icke-konfessionell och vila på vetenskaplig grund. Skolor som inte lever upp till värdegrunden och läroplanen ska kunna stängas omedelbart.

Skolorna med störst problem ska ha störst resurser. En ”bred statlig satsning” ska under fem år ge mindre klasser och fler lärare. Nationella regler ska garantera att kommunernas resurser fördelas till skolorna efter behov – så att alla elever får lika chanser att nå målen.

Viktigare än sänkta skatter

I avsnittet om gymnasiet ägnas stor kraft år yrkesutbildningen. Den ska bli mer kvalificerad i samarbete med näringslivet. Alla elever ska läsa teoretiska kärnämnen så att de kan få högskolebehörighet. Socialdemokraterna lättar till skillnad från alliansregeringen inte på kunskapskraven. Individuella programmet ska göras om till ett basår i gymnasieskolan, tänkt att slussa in eleverna i ordinarie gymnasieprogram. Det är på tiden.

Socialdemokraternas nya skolpolitik är ambitiös. Mindre klasser, mer undervisning och högre kvalitet kostar pengar. Pengar som måste tas från annat. En skola som ger alla barn en bra start i livet är viktigare än skattesänkningar. Det måste socialdemokraterna nu förklara.