Mejla

Anders Lindberg

Populistisk kampanj mot trängselskatten

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Trängselskatten i Göteborg var en stor fråga i valet 2010. SD och det lokala populistpartiet Vägvalet var mot trängselskatt men fick under 10 procent av rösterna. Nu kräver de en folkomröstning istället.
Trängselskatten i Göteborg var en stor fråga i valet 2010. SD och det lokala populistpartiet Vägvalet var mot trängselskatt men fick under 10 procent av rösterna. Nu kräver de en folkomröstning istället.

LEDARE

Den första januari infördes trängselskatt i Göteborg. I dag är första vardagen efter ledigheterna över jul och nyår.

– Det har varit väldigt lite köer på de stora infartslederna, säger Åke Wessman, informationschef på Trafikverket, till Göteborgsposten.

Det finns flera goda argument för att införa trängselskatt och i Stockholm har effekten blivit genomgående positiv. Debatten i Göteborg i dag förs dock på ungefär samma sätt som den gjorde i Stockholm 2006.

Men när trängselskatten väl införts i Stockholm har även kritikerna svängt. Problemen med trängseln är allt för uppenbar, liksom problem med utsläpp, dålig luftkvalitet och buller. Trängselskatten ses därför av de flesta som en viktig del av lösningen.

I Göteborg är det även tänkt att intäkterna från trängselskatten ska finansiera närmare hälften av infrastruktursatsningen "Västsvenska paketet". Det handlar om nödvändiga investeringar i förbättrad kollektiv­trafik, järnvägssatsningen Västlänken, Marieholmstunneln till Hisingen och en ny Göta älvbro.

I valet 2010 var två av partierna i Göteborg mot trängselskatt, Sverigedemokraterna och det lokala populistpartiet Vägvalet. Tillsammans fick de under 10 procent av rösterna.

Även vid omvalet i Västra Götaland argumenterade samma partier för sin sak och även då förlorade de.

Men trängselskattemotståndarna i Vägvalet respekterar inte hur människor röstat. Så länge de inte får sin vilja igenom är det nämligen inte "demokratiskt". Efter valet har de därför argumenterat för att riva upp beslutet i en folkomröstning.

Första gången de samlade in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning var 2010. Det misslyckades och bara drygt 20 000 göteborgare skrev under. I fjol hängde Expressens lokala edition Göteborgs-Tidningen, GT, på kampanjen och började en egen insamling. Att en tidning på nyhetsplats går samman med ett politiskt parti i en politisk kampanj är mycket ovanligt.

Precis som många påpekat har det varit en påfallande populistisk kampanj delvis byggd på politikerförakt. Exempelvis Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, har varit kritisk till det "vi och dom"-perspektiv som använts. "Vi" göteborgare har ställts mot "dom" politikerna.

GT har lyckats få fram 45 000 namnunderskrifter. Hur många som är korrekta är ännu okänt men i namninsamlingen 2010 var, enligt Vägvalets egna uppgifter, ungefär 20 procent av insamlade namn inte ens Göteborgare.

Enligt de regler som finns för kommunala folkomröstningar måste kommunfullmäktige ta upp frågan ifall minst tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver det.

Detta tolkas av Vägvalet och GT som att politikerna nu "måste" säga ja till en folkomröstning. Men så är det naturligtvis inte.

Faktum är att över 90 procent i förra valet röstade på partier som är för trängselskatt. Det är detta mandat de har från sina väljare. Ungefär lika stor andel av de röstberättigade har heller inte skrivit på för folkomröstning. Lagen är glasklar. Om två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter säger nej till folkomröstning blir det ingen.

Nästa ordinarie val är 2014. Det kommer handla om trängselskatt. Men också om förskola, skola och äldreomsorg. Om miljö, klimat och fler jobb.

Politik handlar alltid om att välja. Det går inte att bara bryta ut frågan om trängselskatt utan att det skulle få stora konsekvenser. Vid ett nej skulle satsningarna på infrastruktur falla. Det skulle hota framtidens jobb och företagsetableringar. Problemen med trängsel, buller och utsläpp skulle vara olösta.

Därför bör kommunfullmäktige i Göteborg säga nej till en folkomröstning om trängselskatt. Låt väljarna säga sitt i den frågan, och alla andra, i det ordinarie valet.

Av: Anders Lindberg

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.