ÅSIKT

SSU-såpan är över – dags för politik

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SSU:s nya ordförande Jytte Guteland har flera utmaningar framför sig. Hon måste förändra bilden av SSU och göra förbundet politiskt relevant igen.
LEDARE

En röd kartong fick fungera som valurna. En efter en gick de 249 ombuden på det socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress upp på scenen för att avlägga sin röst och välja ny ordförande. Vad var det egentligen som avgjordes på SSU:s kongress i Örebro i?går?

Två kandidater stod mot varandra, Jytte Guteland och Laila Naraghi. Båda representerar det som brukar kallas SSU:s högerfalang. Några politiska åsiktsskillnader mellan dem är det svårt att hitta.

Maktbalansen lever vidare

När SSU för några år sedan tog initiativet till en framtidskommission var syftet att läka en organisation svårt sargad av fraktionsstrider. Kommissionens framtidslösning var maktbalans?–?förtroendeuppdrag och anställningar skulle fördelas jämnt mellan organisationens två falanger. I mediastormen efter förra ordföranden Anna Sjödins avgång sprack högerfalangen i två delar. De SSU-distrikt som under lång tid haft hela makten i SSU lyckades inte enas om en gemensam ordförandekandidat.

Ändå mår SSU i?dag bättre än på länge, de senaste årens skandaler och rekordlåga medlemssiffror till trots. Det ställningskrig som bedrevs mellan höger och vänster under 1990-talet är över. Att Jytte Guteland, som nominerats av distrikt både på höger- och vänsterkanten, valdes till ny ordförande kan tolkas som att överenskommelsen om maktbalans och ömsesidig respekt lever vidare.

Fortfarande en folkrörelse

Historiskt har SSU haft stort inflytande över hur socialdemokratin och Sverige utvecklats. Miljonprogrammen, barnomsorgen och den svenska biståndspolitiken drevs fram genom krav från SSU. Individualiserad föräldraförsäkring, homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar och feminismen är exempel på moderna strider SSU tagit med moderpartiet. Med varierande resultat.

Men SSU:s politiska framgång ska inte enbart mätas i genomförda reformer. SSU är en av arbetarrörelsens grenar som fortfarande, i ordets verkliga mening, är en folkrörelse. Det är genom studiecirklar och basketturneringar som SSU förändrar sina medlemmar och Sverige.

Tillbaka som politisk kraft

– Det är vår plikt att vara granskande. Mot regeringen Reinfeldt men också mot det socialdemokratiska partiet och mot oss själva. Där måste vi vara, som Anna Lindh en gång sa, ”kärleksfulla kritiker”, sa Jytte Guteland i sitt tal till SSU-kongressen.

Jytte Guteland har flera utmaningar framför sig. Hon måste förändra bilden av SSU och göra förbundet politiskt relevant igen. Hon måste få SSU att hitta tillbaka till sin riktiga roll, inte som en politikens såpopera utan som en radikal och progressiv politisk kraft. Möjligheterna till det är större än på länge. Medlemsregistren är rensade på luft och med en socialdemokrati i opposition borde utrymmet för fria tankar vara stort.

JJ

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik