ÅSIKT

Billström väljer Bushs Irakbild

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Migrationsdomstolen har slagit fast att det går att avvisa asylsökande till Bagdad. Därmed går domstolen på samma linje som tidigare Migrationsverket.

Enligt juristerna pågår ingen väpnad konflikt i området.

I beslutet hänvisas till den amerikanske generalen Petraeus. Han har i en rapport beskrivit ett lugnare läge i området. Antalet döda i Bagdad har minskat under det senaste halvåret, hävdar generalen.

Människorättsorganisationer och hjälporganisationer som befinner sig där har en helt annan bild.

Röda Korset är av den bestämda uppfattningen att en väpnad konflikt pågår och att situationen för civilbefolkningen inte alls har blivit bättre. Tvärtom.

FN:s flyktingsorgan UNHCR:s rapport stöder denna uppfattning. UNHCR menar att ingen bör avvisas till Bagdad.

Jag läser i Pierre Schoris blogg att samtidigt som Migrationsdomstolen kom med sitt häpnadsväckande beslut hölls ett internationellt expertseminarium om Irak i Madrid förra veckan.

Med på seminariet fanns grundaren av Iraq body count, John Sloboda, som har de senaste siffrorna om antalet döda i Irak. Han avvisar Petraeus uppgifter och säger att generalen gör en avsiktlig begränsning för att “hyfsa” siffrorna. Antalet döda första halvåret 2007 har ökat i förhållande till de första sex månaderna 2006.

Den svenska migrationsdomstolen förlitar sig på Bush-administrationens skönmålning av ett Irak som USA bombat sönder och nu inte klarar att bygga upp till fred igen. Det är sanslöst!

Men egentligen är det inte domstolen som ska kritiseras utan den svenska regeringen som har att göra den utrikespolitiska bedömningen. Det handlar inte om juridik utan om politik.

Migrationsminister Tobias Billström har hittills flytt sitt ansvar och inte velat svara på frågan om han anser att det pågår en väpnad konflikt eller inte. Han blundar på och låter Bushs Irakbild bestämma svensk flyktingpolitik.

Två miljoner människor är på flykt från Irak. Ungefär lika många flyr inom landet till mindre krigiska regioner. Allt fler irakiska provinser sluter nu sina gränser. Upp till elva av landets arton provinsguvernörer har rest hinder för internflyktingarna med motiveringen att resurser saknas att ta emot dem, enligt UNHCR:s Irakchef Andrew Harper. Flyktingarna nekas inträde eller får inte till exempel mat eller utbildning. Läget liknas vid en ”tryckkokare”.

Samtidigt har massflykten orsakat kris i grannlandet Syrien som tagit emot 1,4 miljoner flyktingar och Jordanien som hyser omkring 750?000.

Dessa siffror ska jämföras med att USA nyligen lovade att ta emot 12?000 flyktingar. Sverige har tagit emot absolut flest flyktingar av länderna i Europa. Att regeringen vill få till stånd en större solidaritet mellan EU-länderna är rimligt.

Det går dock inte att samtidigt avvisa de irakier som kommit till landet med motiveringen att det inte längre är så farligt.

Regeringen öppnar ingen ambassad i Bagdad på grund av säkerhetsläget.

Det är sannerligen dags att tala klartext om Irak och frysa avvisningen av de irakiska flyktingarna.

ARTIKELN HANDLAR OM