Upprörande beslut av Domkapitlet

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-05-11

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Jag har blivit sexuellt utnyttjad av NN från det jag var 16 år och ungdomsledare i XX församling. Det var antagligen när jag var omkring 22 år som jag lyckades bryta mig ur det kroppsliga utnyttjandet.”

Så börjar ett brev skrivet av en ung kvinna, tillika prästkandidat, i en anmälan till Stockholms stifts domkapitel. Prästen hon anmäler var hennes ungdomspräst i församlingen och hon träffade honom redan som konfirmand.

I anmälan framkommer åtskilliga exempel på sexuellt utnyttjande. Det rör sig om oralsex, smeksex, försök till analsex, halvt genomförda samlag, smekningar överallt och kyssar.

”I bland har jag vaknat av det. Ibland har han hållit för min mun eller hyssjat mig. Han har även serverat mig sanslösa mängder alkohol vid många tillfällen. Han har inte tvingat mig att dricka men uppmuntrat mig och serverat mig”, skriver kvinnan.

Det känsliga ärendet har under våren behandlats i domkapitlet. Prästen förnekar att han skulle ha sexuellt utnyttjat henne men erkänner att det har hänt att han och den unga kvinnan ”passerat gränsen till det sexuella” och i domkapitlets material framkommer flera exempel på detta.

Fallet är klassiskt. Kvinnan är ung och i en beroendesituation till prästen som hon ser upp till och får stöd av i en besvärlig livssituation. Prästen och hans fru agerar som ett slags stödfamilj åt henne när hon drabbas av svår anorexi.

Det som av prästen beskrivs som en frivillig innerlig vänskapsrelation uppfattas av den unga kvinnan som övergrepp och utnyttjande.

Domkapitlet konstaterar att ord står mot ord. Ändå väljer man att lita på prästen utan att på något sätt kunna bevisa att hans version är mer sann än kvinnans. Det är upprörande. Betydligt rakare hade det varit att anmäla hela ärendet för juridisk prövning för att klargöra om det i lagens mening är ett sexuellt utnyttjande eller inte. Domkapitelsprövningen blir en juridisk gråzon vilket gör processen rättsosäker.

Oavsett om prästen begått brott eller inte bör kyrkan ställa sig frågan om han är lämplig som präst. Av det material jag tagit del av måste man vara rejält döv för att inte höra alla varningsklockor som går igång.

Domkapitlet beslutade den 21 april att ge prästen tre års prövotid. Det är ett allvarligt beslut men samtidigt tillåts prästen fortsätta att arbeta vilket upprört många. Tre

ledamöter, alla lekmän (S, M och FP), reserverade sig och ville att han skulle mista sin rätt att vara präst. Diakonrepresentanten har ställt sin plats till förfogande.

Domkapitlet konstaterar att det ”inte kan godtas att en ungdomspräst har sexuella kontakter med en ungdomsledare som prästen samarbetar med”. Dessutom slår man fast att den sexuella relationen är av sådan art att den ”inte varit acceptabel som livsstil för en präst”.

Ändå låter man denne man fortsätta vara präst, fortsätta ha konfirmander, åka på läger och ha församlingstjänst. Det är obegripligt. Andra kan också vittna om att prästen har haft osunda relationer till unga tjejer i församlingen. Det är alltså inte bara en enstaka händelse.

Alkoholen har flödat ymnigt då ungdomsledarna festat hemma hos prästen, och hans sexfixering är tydlig i de brev, mejl, videoklipp med mera som jag tagit del av. Man kan undra om Domkapitlets ledamöter har både blundat och hållit för öronen?

Det är ju rena Knutby!

Följ ämnen i artikeln