ÅSIKT

Kvinnors löner är inget lotteri

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: IBL
Fel siffror Sveriges kvinnor tjänar i snitt 7 600 kronor mindre än männen – per månad.

avDaniel Swedin

LEDARE

14 OKTOBER 2011. Kvinnolöner

I helgen kommer mängder av svenskar att bänka sig framför TV4:s ”Postkodmiljonären”. Programidén är lika klassisk som den är simpel: en person har chans att vinna en miljon kronor om han eller hon klarar av att svara rätt på femton frågor om allt från geologi och geografi till Elizabeth George.

En miljon kronor är mycket pengar. Men som kvinna måste du ställa upp i programmet och vinna fyra gånger för att ta igen de pengar du kommer att gå miste om under hela ditt liv.

Tjänar 3,6 miljoner mindre

Om skillnaderna mellan män och kvinnors inkomster förblir som i dag kommer en kvinna under sitt arbetsliv tjäna 3,6 miljoner mindre än sin man, son eller bror. Det visade LO-tidningen i en uträkning baserad på siffror från regeringen och Medlingsinstitutet.

De 3,6 miljoner kronorna blir varje månad 7 600 kronor mindre i kvinnors lönekuvert. Enligt de senaste siffrorna tjänade män i snitt 26 700 kronor varje månad 2009. Kvinnorna fick nöja sig med 19 100 kronor.

Påverkar hela livet

Löneskillnader påverkar var man kan bo, vart man kan resa på semester, vilka kläder man kan köpa, hur mycket pengar man kan spara undan, om man kan köpa den dyra ketchupen till färskpastan eller får nöja sig med rödfärgad sörja till snabbmakaronerna.

Lönegapet finns i alla yrkesgrupper, men är allra störst bland tjänstemännen. Kvinnliga tjänstemän tjänar i snitt 28 500 kronor, manliga tjänar 36 200. Extra sorgesamt är det att de fackliga organisationer som samlar akademiker och tjänstemän tycks ointresserade av att ta i frågan.

Det är många som pratar om lika lön för lika arbete, men det krävs mer än prat. Samordning mellan löntagarnas organisationer och arbetsgivare som förstår att det inte är rätt att kvinnor under sin livstid går miste om mer pengar än vad man kan vinna i TV4, till exempel.

Det handlar om kön

Det är inget lotteri som avgör hur mycket du tjänar, det handlar om kön. En förklaring till den stora skillnaden mellan könen är att kvinnor jobbar deltid – dessutom ofta ofrivilligt – i mycket högre grad än män. Det är bra att Socialdemokraterna sagt att man direkt kommer införa en lag om rätt till heltid om man hamnar i regeringsställning efter valet 2014.

Men deltiderna förklarar inte allt. Även om man räknar upp alla löner till heltid saknas det fortfarande 4 400 kronor i kvinnornas lönekuvert – varje månad.

De borgerliga partierna gick till val med huvudbudskapet att det ska löna sig att arbeta. Nu har fem år gått sedan valvinsten. En kvinnas bästa chans att jämna ut löneskillnaden är fortfarande att ställa upp i Postkodmiljonären.