ÅSIKT

Centerns svek mot grön energi

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Maud Olofssons reträtt om gröna skatter hotar biobränslena. Vad säger partimedlemmarna?
LEDARE

Gårdagens energiöverenskommelse är historisk. De borgerliga partierna står bakom ett gemensamt dokument för första gången på decennier. Det har ett stort symboliskt värde, men också ett pris för de inblandade partierna.

Centerpartiet har fått betala mest. Talet om avveckling av kärnkraften är borta. Den förändringen var redan intecknad efter Maud Olofssons tidigare uttalanden. Nu vill alliansen upphäva lagen om kärnkraftens avveckling.

Gårdagens besked om energiskatterna var mer sensationellt. Centern går med på att avskaffa dagens koldioxidskatt. Denna miljöskatt har varit förutsättningen för att biobränslena skulle slå igenom, särskilt i fjärrvärme och villapannor.

Drastiska effekter

”Allians för Sverige menar att handeln med utsläppsrätter ska ersätta de ekonomiska styrmedel som i grunden har samma syfte”, heter det. Ett sådant byte kommer att få drastiska effekter för de många lantbrukare och skogsägare som i dag levererar bränsle till värmeverken. Dagens utsläppsrätter har inte samma styrande effekt som koldioxidskatten.

Dessutom vill alliansen att tilldelningen av utsläppsrätter ska bli mer generös, vilket ytterligare kommer att försvåra för biobränslena. De fyra partierna vill också avbryta den gröna skatteväxlingen, som är avgörande för att få in alternativa bränslen både för uppvärmning och för transporter.

In med ryskt biobränsle

Vindkraften nämns knappt i alliansens dokument. Däremot skriver partierna att systemet med certifikat för förnybar el ska vidgas till flera länder. Det är ett problem för industrin att konkurrensen om bioråvaran ökat, lägger de till. I klartext: biobränslen från Baltikum och Ryssland ska in, de svenska skogsägarna ska få mindre betalt.

Bondeorganisationen LRF välkomnar den borgerliga energiuppgörelsen men är kritisk till att den nödvändiga energiomställningen fått en så undanskymd plats. ”Det sägs alldeles för lite om de möjligheter som de gröna näringarnas energiproduktion för med sig”, anser LRF. Avsnittet om energieffektivitet är också vagt. Marknaden klarar sig bäst på egen hand, är undertexten i hela programmet. Det märks på bristen av skarpa förslag för att minska energiförbrukningen.

Olofsson fick inget tillbaka

De internationella avsnitten handlar mest om att ge svensk industri bra konkurrensvillkor och anpassa vår politik till EU. Inte om att driva på den europeiska politiken för förnybara bränslen och energieffektivitet.

Svenska Naturskyddsföreningen kritiserade i går moderaternas miljöpolitik och drog slutsatsen att den skulle prägla en alliansregering.

Det syns redan i dag i det borgerliga energiprogrammet. Maud Olofsson har förhandlat bort centerpartiets hjärtefrågor utan att få något i utbyte.

Ett historiskt steg, men ett steg i fel riktning för de väljare som bryr sig om miljön och den alternativa energin.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM