ÅSIKT

Ny krisberedskap är inom räckhåll

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

”Regeringen och regeringskansliet klarade inte påfrestningarna. Hjälpen kom fram för sent, människor fick inte den hjälp och det stöd de behövde. Vi är ledsna för det.”

Försvarsminister Leni Björklund sa de förlösande orden när hon inledde debatten med partiledarna från övriga partier på Folk och Försvars konferens i Sälen.

Vi klarade det inte, vi är ledsna. Försvarsministern visade ödmjukhet och hittade den enkla, mänskliga ton som också kungen givit uttryck för under de två svåra katastrofer som drabbat Sverige.

Debatten handlar allt mer om den brist på en central krisberedskapsorganisation i regeringskansliet som vi på Aftonbladet tidigt pekat på.

I går presenterade oppositionen ett sådant samlat förslag i ett åttapunktsprogram. Där sägs att regeringen ska ha det yttersta ansvaret vid nationella kriser men att det kräver en krisledningsfunktion bemannad året runt, dygnet runt i i Rosenbad. Den ska bedöma, ge regeringen underlag och fungera som ett stöd. Därutöver vill de borgerliga också ha ett civilt kristeam som kan skickas ut omedelbart och ett större och bättre informations- och kommunikationssystem.

Till en funktion direkt i Rosenbad har regeringen och Göran Persson hittills sagt nej och försvarsminister Leni Björklund gav inget annat besked. Men regeringen har redan börjat arbeta med att ge Räddningsverket ett civilt kristeam, UD förstärker sitt informationssystem och upprättar en samlad analysfunktion för bedömning av kriser.

Det är svårt att se några stora skiljelinjer i sak mellan regering och opposition. Regeringen ska – som också centern hela tiden ansett – själv organisera sitt regeringskansli, det ska inte riksdagen bestämma.

Men att något nytt organ som har ständig jour måste bli resultatet av julhelgens katastrof är uppenbart och ser, trots den hårda borgerliga kritiken, inte ut att vara politiskt omöjligt. Lägg prestigen åt sidan!

Representanter för de organisationer som jobbat med hjälparbetet på plats i Sydostasien gav en imponerande bild på Folk och Försvar. Där samarbetade frivilliga, räddningstjänst, Röda korset, sjukvårdspersonal sida vid sida och det var bara några få kompetenta personer som klarade att organisera och leda arbetet.

Lars Hedström, operativt ansvarig i Thailand från Krisberedskapsmyndigheten, gav en gripande skildring av hur arbetet gått till.

Vi var grymt underbemannade. Vi borde varit dubbelt så många. Vi kunde kommit ner något tidigare men thailändska myndigheter var fantastiskt hjälpsamma och välorganiserade, berättade han. Hans råd till politikerna var: Bygg vidare på samarbete. Krisorganisationer måste vara tvärsektoriella.

Sverige förlorade 24 till 48 timmar i starten, det verkar alla vara ense om. Det får aldrig upprepas.

Bland det viktigaste som återstår är att hitta den bästa lösningen på ett permanent krisledningsorgan som ger statsministern rätt information, rätt beslutsunderlag och en chans att utöva ett bra ledarskap.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM