ÅSIKT

Jag vill fortsätta kunna vara naiv

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Även i kris måste vi klara att värna mänskliga rättigheter

Foto: Lasse Allard
Presskonferens Stefan Löfven

Jag tillhör dem som brukar vara skeptiska till massövervakning. Min ryggmärgsreflex efter Stefan Löfvens pressträff är att man ska vara försiktig med att utöka statens kontroll över människor i kriser.

Den frihet vi förlorar brukar vi nämligen aldrig få tillbaka.

Men de förslag statsministern lägger är faktiskt ganska rimliga.

Hemlig dataavläsning

Förslagen om att låta säkerhetspolisen använda hemlig dataavläsning är inte nytt. När Moderaterna i somras presenterade en sammanhållen politik med åtgärder mot radikalisering och extremism var det ett av huvudnumren.

Förslaget går ut på att låta myndigheterna avlyssna även modern krypterad kommunikation som Skype och liknande.

En sak bör stå klar för alla: detta är ett mycket långtgående förslag.

Trojaner

Om polisen ges möjlighet att placera trojaner på datorer och läsplattor kommer all kommunikation att kunna avläsas. Myndigheter kommer att kunna veta allt, verkligen allt, om oss.

En sådan befogenhet kan vara rimlig, terrorister ska inte framför näsan på säkerhetspolisen kunna koordinera attacker som den i Paris, men det måste kombineras med en stark kontroll av vilka personer som får överbevakas.

Det är en exceptionell befogenhet som måste vägas mot människors integritet.

Kameraövervakning

Stefan Löfven vill också utöka möjligheterna till kameraövervakning.

Inte heller detta är någon ny fråga. I Malmö fick judiska församlingen kämpa länge mot länstyrelsen för att få sätta upp kameror.

I takt med att hotbilden ökat mot bland andra religiösa samfund och flyktingförläggningar borde regeringen ha löst detta tidigare.

Men bättre sent än aldrig.

Biometriska pass

Det tredje förslaget på pressträffen handlade om biometrisk information i pass. Detta är en EU-fråga som handlar om att den yttre gränskontrollen måste vara effektiv.

Antagligen är även detta förslag nödvändigt i ljuset av den stora mängd pass som cirkulerar. Pass ska inte kunna användas av andra än de är utfärdade för.

Naivitet

Stefan Löfven inledde sin pressträff med att säga att Sverige, med adress till förra regeringen, varit naiva.

Det är helt sant, även om det kanske inte direkt bidrar till en samarbetsanda över blockgränsen.

Samtidigt finns anledning att försvara "naiviteten" lite grann.

Ofta kallas vi som är motståndare mot ökad statlig kontroll och för att rättsäkerheten ska gälla även i kriser för naiva. Vi inser inte att hårda tag alltid är lösningen.

Ta det lite lugnt nu

Just nu råder krisstämning och regeringen kan förmodligen få igenom nästa vilka inskränkningar i den personliga integriteten som helst.

Då gäller att ta det lugnt.

Hårda tag kan leda till mer polarisering och i praktiken mindre trygghet. De kan också försvaga just de värderingar och rättigheter vi vill försvara mot terroristerna.

Anders Lindberg

ARTIKELN HANDLAR OM