ÅSIKT

Kvinnor riskerar döden på sjukhus

Foto: DAVID BERGSTRÖM

avEva Franchell

LEDARE

21 MAJ 2015. Den ojämställda vården.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kvinnor löper större risk att dö i akut hjärtinfarkt på sjukhus.

Risken för att en kvinna ska dö är 7,5 procent jämfört med mannens 4,5 procent.

Kvinnor får billigare vård, de hamnar på sämre avdelningar och får gammaldags medicinering. Männen däremot, de hamnar direkt på hjärtintensiven där de får de riktigt kostsamma ingreppen.

Debatten om den ojämställda vården har pågått i decennier. Ändå fortgår orättvisorna. Män anses fortfarande vara mer värda, det finns ingen annan förklaring till den senaste studien som publiceras i Läkartidningen.

– Vi måste se till att vi får bättre vård för både män och kvinnor, men kvinnorna­ har halkat efter, konstaterar professor Karin Schenck-Gustafsson i Ekot.

Provocerande skillnader

Hon är en av dem som tagit fram den senaste studien som bygger på data från 70 procent av landets sjukhus och gäller slutenvården 2011. Den visar att genomsnittskostnaden per vårdtillfälle för akut hjärtinfarkt för kvinnor är 180 000 kronor,­ medan männen får vård för 250 000.

I åldersgruppen 25 till 44 år är skillnaderna direkt provocerande:

En ung hjärtsjuk kvinna får vård för 190 000 kronor.

En ung hjärtsjuk man får vård för 510 000 kronor.

Behöver vi tillägga att kvinnor under 45 löper högre risk att dö i akut hjärt­infarkt?

Hamnar på olika avdelningar

Tidigare forskning visar att kvinnor oftare­ hamnar på en vanlig medicinsk eller­ geriatrisk avdelning medan männen hamnar på hjärtavdelningen. Det kan vara­ en av förklaringarna till skillnader i både kostnader och överlevnad.

När det gäller äldre patienter kvarstår könsskillnaderna. Kvinnor över 80 ligger visserligen längre på sjukhus, men deras vård är ändå billigare än männens och dödligheten är större bland kvinnorna.

Det finns alltid invändningar när det handlar om ojämställd vård och visst är könen olika. De fysiska skillnaderna förklarar dock inte orättvisorna i hjärtsjukvården.

Det är viktigt att forskarna får resurser­ att arbeta vidare med de verkliga­ orsakerna­ till varför kvinnor dör medan män överlever.

Arbetet måste skärpas

Det handlar inte bara om infarkter, kvinnor löper 18 procent högre risk än män att drabbas av stroke. Kvinnorna under­behandlas och får sämre och billigare läkemedel mot de förmaksflimmer som kan leda till stroke.

Forskningen visar att männen till och med får dyrare blindtarmsoperationer än kvinnorna.

Det handlar inte om att män och kvinnor­ ska ha exakt samma vård, men de ska ha samma chans att komma tillbaka­ till livet.

Kvotering i bolagsstyrelser i all ära, det är inom vården jämställdhetsarbetet måste skärpas.

ARTIKELN HANDLAR OM