Wall Street som på bio

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-09-16

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

16 september 2008. Oliver Stones 80-talsfilm om det giriga Wall Street går i repris, fast fiktionen har blivit verklighet. I rollen som den hänsynslöse spekulanten Gordon Gekko kan man se exempelvis Richard Fuld, mångårig vd på Lehman Brothers. Hans auktoritära metoder har drivit storbanken i konkurs och kastat ut 24?000 anställda i arbetslöshet. De flesta av dem hade placerat sina besparingar i Lehman-aktier. Tillgångarna har suddats ut; Lehmans aktiekurs har sjunkit med 90 procent på ett år. Fuld personligen klarar sig bättre, hans årslön ligger på 450 miljoner kronor.

Drabbar småspararna

Det exklusiva direktörsskikt som styrt över amerikanskt finanskapital, spekulerat i bolån, skyddat sig från insyn, skapat en ”dold” eller grå bankmarknad har blivit riktligt belönade: 600 miljoner kronor till Stanley O’ Neal från Merrill Lynch, nu tvångssålt till Bank of America. De vanliga småspararnas och aktieägarnas utdelning däremot har smält ner till obetydligheter.

De miljoner, ofta lågavlönade afroamerikaner, som lockades av billiga huslån har fått sina familjeekonomier sönderslagna och tvingas allt oftare lämna sina hus. Bolånesystemet och handeln med dess skulder, var länge en 1?000 miljarder stor lukrativ marknad. Dess uppgift förvandlades främst till att generera snabba vinster till banksystemet, inte till att ge individuell och social trygghet åt låntagarna.

Hotar samhällsekonomier

Financial Times skarpe analytiker Martin Wolf slår fast att en brusten bostadsbubbla i USA kan tömma hushållens tillgångar på så mycket som 6?000 miljarder och därmed undergräva stora delar av samhällsekonomin, globalt och rakt in i till exempel svenska pensionsutbetalningar.

Den amerikanska statsapparaten, centralbank och regering, svarade inledningsvis med att pumpa in massor av miljarder i banksystemet och med att drastiskt sänka räntan. Därmed underblåstes ytterligare den låne- och konsumtionsekonomi som knäckt det amerikanska sparandet och undergrävt den mest elementära stabiliteten i samhällsekonomin. I samma krisprogram medverkade staten till att slumpa bort den konkursande banken Bear Stears till J P Morgan.

Krävs ökad insyn

Veckoslutets finanskollaps föregicks av en annan gigantisk finans- och bolånekatastrof, skapad av bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac, med nittio procent av förra årets bolån (och vars verkställande direktörer tjänade 600 miljoner per år). Den gången måste höger-

regeringen helt enkelt gripa till sitt mest främmande instrumentet: socialisering. Skattebetalarna får helt enkelt ta över kostnaderna för den finansspekulation som redan inneburit gigantiska omfördelningar av förmögenheter. Socialiseringen måste förvaltas så att den ökar insyn i de finansiella systemen och blir tydlig i sitt ansvarsutkrävande.

I bästa fall leder vägen bort från den anglosaxiska kapitalismens antisociala praktik. Symbolbilden skapades i går: Lehman Brothers, den mäktiga banken grundad 1844, gick möjligen in i den eviga vilan.

OS

Följ ämnen i artikeln