Viktig påminnelse om Burmas kamp

Förståelse U Pannya Vamsa och Ashin Sopaka talar i Uppsala domkyrka om respekt och behovet av dialog i sitt hemland Burma.

UPPSALA. U Pannya Vamsa reser sig sakta från stolen och går fram mot pulpeten mitt i domkyrkan. Sakta lägger han händerna på dess kanter och reciterar Metta suttra, buddismens budskap om oändlig kärlek och fridsamhet.

Samma budskap som munkarna skanderade på Burmas gator under höstens demonstrationer. Samma budskap som mötte soldaterna när de skickades ut mot munkarna för att slå ned protesterna mot juntans förtryck.

Kyrkobesökarna förstår inte orden, men lyssnar respektfullt.

U Pannya Vamsa är en av Burmas mest aktade buddistmunkar. Efter en lång kamp för mänskliga rättigheter i sitt hemland lever han numera i exil.

Vill inte vara politiker

Över en kopp kyrkkaffe talar han om munkarnas politiska engagemang.

–?Vi har inget intresse av att bli politiker. Det är inte därför munkarna protesterar. Vi vill att militären ska inleda en dialog med oppositionen. Just nu lever människor i misär och fattigdom och det är inte fred. Då är det vår plikt att engagera oss.

Ashin Sopaka, en ung aktivistmunk, berättar om den folkomröstning om en ny grundlag som militärjuntan utlyst i Burma den 10 maj. Generalerna beskriver förslaget som en ”väg mot demokrati”.

–?I praktiken handlar det om att säkra militärens maktinnehav, säger Sopaka.

Nya protester?

Enligt förslaget ska en fjärdedel av platserna i landets parlament alltid besättas av militärer. Ingen som är eller varit gift med en utlänning ska kunna väljas, vilket hindrar Aung San Suu Kyi från att kandidera. Militären får även långtgående befogenheter att gripa makten av ”säkerhetsskäl”. Den som protesterar mot folkomröstningen i maj kan dömas till tre års fängelse.

Vad händer nu då, frågar jag. Blir det nya protester, eller blev människor allt för skrämda i höstas?

–?Över 2?000 munkar saknas fortfarande sedan demonstrationerna, säger Sopaka. Många av dem har skickats till arbetsläger där förhållandena är mycket dåliga. Andra har tvingats att lämna klostren och återvända till sina hembyar. Ändå pågår det förberedelser för nya protester. Munkarna försöker visa för folket i Burma att den nya grundlagen leder fel.

U Pannya Vamsa och Sopaka är en del av det nätverk av aktivister som verkar för demokrati i Burma.

Under några veckor i höstas nådde deras kamp även de svenska löpsedlarna, men så snart de synliga protesterna slagits ned upphörde bevakningen. De internationella påtryckningarna mot Burma har inte gett resultat. EU:s sanktioner berörde inte olje- och gasindustrin och gav därför inte den effekt de kunde gjort.

De som besökte domkyrkan i Uppsala i går fick en viktig påminnelse om att saffransrevolutionen fortfarande pågår.

Följ ämnen i artikeln