Vaccinet kan bli regionernas död

Är massvaccineringen ett mission impossible?

Vaccinering mot covid-19

Nya doser av Pfizers coronavaccin är på väg till Sverige. Nu ska regionerna fylla på sina lager efter de två omgångar som levererats sedan julhelgen.

Förväntningarna på vaccinet är gigantiska. Nu ska den dödliga pandemin stoppas. Livet ska bli som vanligt igen.

Men bara dagar in i den stora massvaccineringen blir det uppenbart hur svår uppgiften är. Kanske omöjlig.

Elefanten i rummet är hur regionerna ska klara detta. Vad som händer om de inte lyckas med det mission impossible de står inför.

Regionerna har misslyckats

Man brukar säga att framtiden kan förutses genom att titta bakåt. Och ser vi till den lokala coronahanteringen såhär långt bådar det inte särskilt gott.

Det räcker med att läsa IVO:s och coronakommissionens rapporter för att börja bäva.

Att påminnas om hur regioner som Stockholm prioriterat nedskärningar och varsel när IVA-beläggningarna varit som störst.

Vaccinet som sådant bör vi dock inte betvivla. Tvärtom har gedigna, väl genomförda försök visar att sprutan ger ett starkt skydd mot viruset.

Däremot finns en hel del annat som kan gå snett när massvaccineringen sjösätts. Något vi tyvärr redan hunnit se bevis för.

I Mölndal rapporterades flera dagar efter utlovad leverans att vaccinet inte kommit. De första 400 doserna som kom till Västragötalandsregionen gick till äldreboenden i Göteborg.

De nästkommande 6 000 doserna, fick kommunen sedan veta, planeras till Skövde, Borås, Göteborg och Trollhättan.

Inget till Mölndal.

Politiska prioriteringar styr

Hur regionerna prioriterar är upp till de lokalt utsedda politikerna att bestämma.

Så blir det med ett så långtgående regionalt och kommunalt självstyre som det svenska.

Därför är det inte osannolikt att vi kommer få se stora skillnader i hur väl vaccineringen lyckas under våren.

För regionernas utmaningar är enorma. Det gäller inte bara att administrera vaccinering i stor skala enligt den prioriteringsordning som gäller. Det gäller också att se till att en andra dos ges till samma invånare inom föreskriven tid.

Dessutom måste åtgärder för minskad smittspridning fortsatt prioriteras liksom den ordinarie pandemivården.

Om pandemiåret 2020 varit en prövning för regionerna är det inget mot vad vi kan vänta av vaccinåret 2021.

Nu blir det upp till bevis om regionerna överlever eller om självstyret blir historia.