ÅSIKT

S-profil får inte bli grå

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Grön skatteväxling saknas i Pär Nuders budgetmotion

Foto: Pär Nuder.

Klimatförändringarna kan kosta världens länder lika mycket som ett världskrig i pengar räknat. Den slutsatsen drar Världsbankens tidigare chefekonom Nicholas Stern i en rapport som presenterades i måndags.

Kostnaden för att minska utsläppen blir bara en bråkdel om världens länder agerar i tid. Annars hotar översvämningar, torka och en världsekonomisk kollaps, enligt Stern.

Sterns rapport fick den brittiske finansministern Gordon Brown att genast föreslå nya mål för EU vad gäller utsläpp av växthusgaser. Förhoppningsvis vinner Brown gehör hos sina EU-kollegorÌ´0;–Ì´0;som Stern påpekar måste åtgärder vara internationella för att de ska få effekt. Men ett enskilt lands agerande kan också pressa på andra.

Birgitta Dahl skärpte miljöprofilen

Redan under 1980-talet påbörjade den socialdemokratiska regeringen i Sverige en grön skatteväxling, skattehöjningar på miljöförstörande verksamhet skiftades mot skattesänkningar på arbete. In på 1990-talet hann den dåvarande miljöministern Birgitta Dahl skärpa den gröna profilen ytterligare, innan den borgerliga regeringen tog makten efter valet 1991.

I en riksdagsmotion skrev den socialdemokratiska oppositionen om sin regeringsperiod att ”energiskatterna ökade, flera miljöavgifter/skatter infördes och skatten på inkomster sänktes.” Motionärerna var 18 ledande socialdemokrater, bland dem Ingvar Carlsson och Göran Persson, och de kritiserade den borgerliga regeringen för att inte fullfölja en grön politik, trots utfästelser om detta.

Den borgerliga alliansens maktövertag i årets val innebärÌ´0;–Ì´0;i exakt samma andaÌ´0;–Ì´0;påtagliga försämringar för miljön. Formuleringen från den tretton år gamla motionen kunde lika gärna ha hämtats från dagens politiska verklighet. Om inte socialdemokraterna plötsligt hade övergivit ett strålande politiskt projekt.

Den gröna skatteväxlingen har i flera decennier varit en socialdemokratisk idé. Därför är det ofattbart att den inte finns med i den budgetmotion som Pär Nuder presenterade i fredags.

Pinsam s-tystnad

Än mer pinsamt blir det förstås när Stern-rapporten nu väcker stor uppmärksamhet världen över. Från socialdemokraternas riksdagskansli är det märkbart tyst om den.

Vad säger miljötalesmannen Anders Ygeman?

Den borgerliga regeringens miljöpolitik är luddig och svag. Det ger socialdemokraterna en chans att i opposition ytterligare stärka sin gröna profil. Det åttaåriga samarbetet med miljöpartiet innebar en skjuts för bland annat den gröna skatteväxlingen. Att samarbetet nu är brutet får inte betyda att profilen blir grå.

Göran Perssons gröna folkhem måste fortfarande vara socialdemokratins främsta samhällsprojekt.

NB