ÅSIKT

Oppositionen tar upp tråden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Socialdemokraterna tar sin nya plats i opposition som ett tillfälle att betona sig som ett arbetarparti.
LEDARE

28 oktober 2006. I den budget som Anders Borg för knappt två veckor sedan lämnade över till riksdagen finns inte den traditionella redovisningen av förslagens fördelningspolitiska effekter med. När socialdemokraterna i går i sin budgetmotion redovisade siffrorna är det inte svårt att förstå varför.

Beräkningarna, som gjorts med hjälp av riksdagens utredningstjänst, visar att den borgerliga politiken kraftigt kommer att gynna de mest välbeställda. Den halva av befolkningen som tjänar minst får 12 procent av inkomstförstärkningarna. Den halva som tjänar mest får 88 procent. Dessutom gynnas män i förhållande till kvinnor.

Det är knappast en bild de nya moderaterna vill ge av sin politik.

S har ett nytt engagemang

Den socialdemokratiska skuggbudget som presenterades i går bygger naturligtvis på de utfästelser socialdemokraterna gjorde i valrörelsen.

Samtidigt bör budgetmotionen läsas som ett avstamp inför framtiden och oppositionsrollen. Det rödgröna alternativet underkändes trots allt av väljarna.

Framför allt finns ett nytt engagemang i frågor om arbetslivet. Socialdemokraterna avvisar naturligtvis försämringarna av a-kassan, liksom de kraftigt höjda avgifterna. I stället föreslår partiet, som före valet, en höjning av taket i försäkringarna

Liknöjdheten är borta

Liksom inför valet betonar socialdemokraterna sambandet mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och sysselsättning.

Den ton av liknöjdhet som framför allt präglade inledningen av valrörelsen är dock borta. Motionen innehåller satsningar på forskning och utveckling, förstärkt utbildning och kapitalförsörjning för företagen.

Socialdemokraterna föreslår dessutom en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Yrkesinriktade arbetsmarknadsåtgärder prioriteras och ett system för nystartsjobb införs som är betydligt mer generöst än regeringens. Den ekonomiska lättnaden för en arbetsgivare blir lika stor som i dagens anställningsstöd.

Enligt de socialdemokratiska beräkningarna innebär förslagen 60?000 färre arbetslösa än regeringens förslag.

Också miljön har en framträdande plats i socialdemokraternas skuggbudget. Det är bra. Målet att bryta oljeberoendet till år 2020 står kvar. Insatser för att effektivisera användningen av energi i industrin, för transporter och i bostäder står i centrum, liksom en satsning på förnyelsebara energikällor.

Svaga punkter

Skuggbudgeten innehåller dock inga förslag till grön skatteväxling. En ohållbar position. Skatterna har effektivt bidragit till att bland annat minska energiförbrukningen.

Integrationen är fortfarande en svag punkt för socialdemokraterna. Trots att frågan gång på gång lyfts fram som en av de stora politiska utmaningarna har det alltför ofta stannat vid ord.

Gårdagens skuggbudget bryter dessvärre inte mönstret. Förslag om nystartsjobb, förbättrad språkundervisning och ökade anslag till ombudsmannen mot etnisk diskriminering räcker inte.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik