ÅSIKT

Klimathjältarna förtjänar priset

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Nästa steg borde vara paneler för biologisk mångfald och naturresurser.

Foto: Betydelsefull Bert Bolin har varit ordförande för FN:s klimatpanel IPCC i nästan tio år. Han är en av dem som tagit fram den vetenskapliga kunskapen som lett fram till exempel Kyotoprotokollets minskade utsläpp.

13 oktober 2007. Tonhallen i Sundsvall, september 1990. Mötet med FN:s klimatpanel IPCC håller på att bryta samman. De ledande delegaterna samlas på scenen där Kjell Lönnå annars brukar leda allsången. Mitt bland dem står Bert Bolin, ordförande för klimatpanelen. Till slut blir länderna överens om den sammanfattande rapport han skrivit. Där säger forskarna bland annat att den globala temperaturen kommer att stiga kraftigt om utsläppen fortsätter att öka.

Har betytt mest

Gårdagens Nobelpris var ett rättvist erkännande av klimatpanelens arbete under många år. Bert Bolin var ordförande för IPCC i nästan tio år och är en av dem som betytt mest för att forskarna gradvis blivit överens om växthuseffekten. Den vetenskapliga kunskapen har varit avgörande för politiska beslut, som Kyotoprotokollet om minskade utsläpp.

FN:s klimatpanel har tagit fram nya fakta, men den viktigaste insatsen är kanske ändå att visa upp en bred enighet i forskarvärlden om att vi måste agera nu för att undvika alltmer katastrofala effekter i framtiden. Det är en linje som gradvis slagit igen också hos de tveksamma.

Vill slippa krav

Trots att oljebolag plöjt in miljoner i stöd till konservativa tankesmedjor och till forskare som hävdar att klimatförändringarna är en bluff.

Den andre pristagaren, Al Gore, har förstått hur man förmedlar ett budskap i dagens medievärld. Filmen ”En obekväm sanning” har ökat trycket på handling, inte minst i USA.

Ändå är det inte säkert att uppmärksamheten kring klimatet leder till de tuffa åtgärder som behövs. George Bush försöker hitta en väg att slippa bindande utsläppsmål och ordnar egna möten med de viktigaste länderna, vid sidan av FN:s förhandlingar. Företag i Europa lobbar hårt för att slippa dyra krav.

Den norska Nobelkommittén lyfte fram sambandet mellan klimat och konflikter i sin motivering till priset. Kanske är det denna insikt som kommer att ge tillräcklig politisk kraft. EU:s toppmöte beställde i juni en rapport om klimat och säkerhet, som ska vara klar i mars nästa år. Andra länder gör liknande analyser. Vattenbrist och sämre jordbruksmark kan bidra till krig. Det visar till exempel konflikten i Darfur.

Måste ta ett steg till

FN:s klimatpanel har gjort en historisk insats. Nu behövs ett liknande arbete på andra områden. Det finns fler miljöproblem som skapar konflikter. Dit hör utfiskningen av haven, skövlingen av regnskogarna och slöseri med knappa mineraler.

Nästa steg borde vara FN-paneler för biologisk mångfald och naturresurser. Sverige måste driva på.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM