Jakten på oljan hotar isbjörnarna

Den ryska isbrytaren Akademik Fjodorov styr norrut i spetsen för en forskningskonvoj. Målet: att ge Ryssland rätten till olja, gas och mineraler som kan finnas under det arktiska istäcket.

I morgon ska en mini-ubåt släppa ned en rysk flagga i titan på havsbotten 4?000 meter under Nordpolen.

BBC berättar hur Kanada förstärker sin flotta för att patrullera de öde farvattnen i norr. Premiärministern säger att det är dags för ­Kanada att markera sina rättigheter i Arktis.

Det har snart gått 130 år sedan Adolf Erik Nordenskiöld tog sig genom nordostpassagen med skeppet Vega, och ett drygt sekel sedan Roald Amundsen utforskade nordvästpassagen.

Det blev aldrig kommersiellt intressanta rutter, trots några tappra försök. Nu ökar intresset igen i takt med klimatförändringarna. När isen försvinner blir det lättare både för sjöfarten och för de bolag som vill borra efter gas och olja.

I dag finns det inget effektivt skydd för ­Arktis. Havsrättskonventionen styr ländernas ekonomiska rättigheter, men sätter ­inte gränser för miljöförstöringen. Ländernas överenskommelser i Arktiska rådet är ­inte bindande, till skillnad från vad som gäller ­

i Antarktis där det finns en internationell ­konvention.

Intresset har inte varit så stort. Nu är Arktis på väg att bli storpolitik. Ryssland vill få sina anspråk godkända av FN år 2009, Danmark och Kanada trycker också på.

En av den europeiska miljörörelsens främsta strateger tycker att Sverige borde göra skyddet av miljön kring Nordpolen till en fråga för sitt EU-ordförandeskap.

–?Arktis kommer att stå i centrum för ­tänkandet år 2009, förutspår Tony Long, ­

chef för Världsnaturfondens kontor i Bryssel.

EU behöver engagera sig mer, menar han:

–?Ett svenskt initiativ skulle kunna vara en uppföljning till arbetet med EU:s Nordliga dimension.

Skälen är många. Forskare vid Nasa varnar för att FN:s klimatpanel varit alltför försiktiga i sina bedömningar. Den globala uppvärmningen kan få drastiska effekter i Arktis snabbare än många trott.

Isbjörnarna ligger

illa till.

Samtidigt pågår en intensiv jakt på natur­resurser.

–?Glöm inte fisket, säger WWF-chefen.

Rovfisket kan komma att sträcka sig allt längre norrut.

Ytterligare ett hot är att oljetankers springer läck när de går längs någon av de nya rutterna.

–?Det måste finnas en ordentligt ramverk som skyddar Arktis, menar Tony Long.

Sådant tar tid att få fram. Det är ­inte heller givet att regeringarna vill ge EU en stark roll i det arktiska samarbetet.

Men vem ska annars värna miljön mot ett alltmer auktoritärt Ryssland och giriga oljebolag?

Följ ämnen i artikeln