ÅSIKT

Underlätta för småföretagen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

4 FEBRUARI 2003. – Investerarna handlar irrationellt. Det finns en enorm rädsla att investera och se framåt, alla håller igen.

Ericssons vd Kurt Hellström var bekymrad när han presenterade Ericssons förlustresultat för fjärde kvartalet.

Det finns tillväxtpotential och goda förutsättningar för framtida lönsamhet för telecombranschen, fast ingen vet när vändningen kommer. Operatörer och investerare borde ta chansen att investera och växa, ansåg Hellström.

Situationen för telecombranschen är inte unik. Sverige behöver fler jobb i hela den privata sektorn. Fler företag, fler företagare, fler entreprenörer och fler innovatörer. Det behövs investeringar och order så att företagen vågar satsa och nyanställa. Men alla väntar.

Stöd framtidstron

I dag är det den offentliga sektorn som håller sysselsättningen uppe. Kommunerna får mer pengar och kommer att nyanställa. Men näringslivet, finanssektorn och börsen i Sverige, Europa, USA och världen hålls i ett järngrepp av oro och osäkerhet inför ett krig i Irak. När privata aktörer tvekar måste regeringen våga handla. Forma ett offensivt program, tidigarelägga beslut, beställningar och investeringar och bidra till framtidstro och att få igång hjulen.

”Det är när politiken stödjer både trygghet och tillväxt som utvecklingen blir som starkast” står det i regeringsförklaringen. Om medborgarnas trygghet talar regeringen ofta men mera sällan om näringslivets. Tillväxt är en ömtålig planta som kräver god jordmån och en både kreativ och trygg miljö. Näringslivet ser sänkta skatter som mirakelmedicinen men tillväxt handlar minst lika mycket om enträget arbete, kunskap, innovationer och ett näringsvänligt klimat.

Visa handlingskraft

Regeringen talar ofta och väl om de små företagens betydelse för tillväxten men åtgärderna är få. Företagarna är vår tids hjältar, sa förra näringsministern Mona Sahlin. Hjältar eller inte men det är dags att regeringen i handling visar att vi behöver småföretagare.

Gör det enklare att starta företag. Alla ungdomar som har idéer, entreprenörerna och innovatörerna måste känna en lust att bli företagare och en övertygelse om att det går att lyckas. Få upplever det så. Många skräms av talet om krångel, otrygga sociala villkor, höga skatter, problem med startkapital och en orimlig arbetsbörda på 10–15 timmar om dagen. Snacket att företagare bara vill sko sig, slippa skatt och tjäna smarta pengar stöter.

Ge småföretagarna bättre sjuk- och föräldraförsäkring, rimligare skatteregler, underlätta krediter och riskkapital, förenkla regler och kontaktvägar med myndigheter och högskolor. Det räcker inte att regeringen säger att Sverige har bra företagsvillkor. Småföretagen behöver ännu bättre villkor om Sverige ska leda tillväxtligan.

LA