ÅSIKT

Det är ensamma äldre som dödas av elden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: PAUL MADEJ / TT / TT NYHETSBYR?N

Nyligen publicerades förra årets siffror för antalet dödade i bränder.
Under 2017 miste 113 människor i eldsvådor i Sverige livet. Det är den högsta siffran på sju år och 32 fler än 2014 när antalet brandoffer var rekordlågt. När Brandskyddsföreningen kommenterade statistiken kallade man den en “varningssignal”.

Det är sant, på mer än ett sätt.

Risken att dödas i en brand beror nämligen på vem du är. Förra året var 42 procent av de som avled över 65 år. Äldre, särskilt de som är över 80 år, är kraftigt överrepresenterade i statistiken.

Många har varit ensamma i bostaden och varken klarat av att släcka branden eller ta sig ut.

När man tänker på saken öppnar det förfärliga perspektiv av ensamhet, utsatthet och hjälplöshet.

Ökad brandsäkerhet

Brandskyddsföreningens slutsatser handlar om att öka brandsäkerheten. För den som är sjuk, förvirrad eller gammal räcker det sällan med en fungerande brandvarnare. Rökdetektorn måste kanske kopplas till trygghetslammet och det kan till exempel behövas någon typ av spisvakt eller en mobil sprinkler.

Att alla kommuner tar hänsyn till brandskyddet när äldre får hjälp att anpassa sina hem borde vara en självklarhet.

Ändå är det bara en del av problemet. Den utsatthet och otrygghet som brandstatistiken så brutalt sätter ljuset på handlar ju inte bara om risken för eldsvådor. Den handlar om ett samhälle där många äldre tvingas leva i en bostad som begränsar deras kontakter och möjligheter att röra sig.

Värre med åren

Utsattheten handlar om bristen på anpassade boenden och på resurser för hemtjänsten. Och den handlar om personalomsättning och isolering. Risken är att problemen kommer att bli ännu värre de kommande åren, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen.

Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att det med dagens förutsättningar kommer att fattas 40 miljarder i de kommunala kassorna år 2020. Då talar vi ändå bara om att behålla den nivå på service vi har i dag.

I förra veckan krävde LO att statens bidrag till kommunerna ska ökas med 70 miljarder fram till år 2022. Som alltid med stora siffror och långa perspektiv blir det lite abstrakt.

Ändå handlar det om att ta itu med mycket konkreta problem, som att alldeles för många äldre lever i en ensamhet som blir livsfarlig den dag elden kommer loss.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM