Vädret har sagt sitt – nu måste vi lyssna

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nerkörd En bil som försöker ta sig igenom vattenmassorna i Borlänge för en vecka sedan. Foto: HENRIK HANSSON

18 juli 2009. De senaste veckorna har vädret, tillsammans med leende EU-ministrar, präglat nyheterna. Våldsamma åskväder, dramatiska skyfall och hagelskurar. Översvämmade gator och källare, bortspolade vägar och dammar som hotar brista.

Dessutom bilderna från årets myggplåga och beskrivningarna av hur de aggressiva krypen kommer att bli allt vanligare.

Kanske borde vi inte vara överraskade. De senaste åren har dramatiska väderhändelser avlöst varandra. Översvämningar, skogsbränder och stormar. Förändringarna av klimatet är redan här, och effekterna blir bara större.

Utmaningen som väntar

För två år sedan lämnade den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen över sina slutsatser till regeringen. De visar något av den utmaning samhället står inför.

Jämfört med perioden 1960–1990 kommer Sverige om 70 år att vara mellan 3 och 5 grader varmare. I norra Sverige kan vintertempera­turen öka med 7 grader och klimatet i Mälar­dalen skulle påminna om norra Frankrike, men med mer regn.

Blundar för översvämningarna

Översvämningarna blir fler och större. Många bostäder kommer att drabbas. Människor vill bo vid vatten, och det byggts trots risk för översvämningar. De nya, öppnare, reglerna för strandskydd bromsar knappast den utvecklingen.

Kraftiga skyfall skapar problem, inte minst i städer med gator och gårdar. Illa underhållna eller underdimensionerade dagvattensystem ­leder ­redan till vattenfyllda källare och översvämmade avlopp.

Vi kommer att se fler ras och skred. Utredningen pekar särskilt ut Götaälvdalen, Vänerlandskapen, Östra Svealand och stora delar av östkusten.

Eftersom nederbörden ökar blir också påfrestningarna på landets 10?000 dammar större. Resultatet, också om en mindre damm skulle brista, kan bli förödande. Den senaste veckans kamp för att undvika en katastrof i Säter är bara ett exempel.

Mer regn försämrar vattenkvalitén i många vattendrag. Det kommer att bli svårare att garantera rent dricksvatten. Dödligheten ökar under värmeperioder, och smittspridare som fästingar och myggor kan sprida sig.

De senaste veckornas oväder är kort sagt bara början. Det kommer mer, mycket mer. Och det är dags att börja anpassa samhället nu.

Vi har långt kvar

Arbetet har börjat. I juni fattade riksdagen beslut om att ge länsstyrelserna ett speciellt ansvar för att samordna och stödja kommunernas arbete. Och regeringen avsätter en del pengar för att förebygga översvämningsskador i bland annat Göta Älv.

Men det är långt kvar. Några veckor där dramatiskt, men inte extremt, väder fått viktiga samhällsfunktioner att svikta låter oss ana vilken utmaning klimatanpassningen är.

IP

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM