ÅSIKT

Reinfeldt – ta ditt ansvar för jobben

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det är tunt med svenska EU-initiativen för jobb, men ännu kan ordförandeskapets program påverkas.

män med makt Nu när Sverige blir ordförandeland i EU är det rätt tillfälle för Fredrik Reinfeldt att få José Manuel Barroso att lägga fram en ny jobbstrategi.Foto: Yves Logghe /AP

1 juli 2000. Hela EU-kommissionen kommer på besök till Stockholm. Stor fest på Skansen. Det svenska ord­förandeskapet rivstartar.

Gårdagens besked från den tyska författningsdomstolen kunde ha förstört firandet. Nu blev det inte så farligt för de svenska planerna. Lissabonfördraget går att förena med Tysklands grundlag, förklarade domarna i Karlsruhe. De lagändringar som ändå måste ske kan vi klara av i september, försäkrade de ansvariga i förbundsdagen.

Fortfarande måste Fredrik Reinfeldt och Cecilia Malmström manövrera skickligt för att lotsa Lissabonfördraget i hamn och för­bereda ikraftträdandet. Hur det ska gå till har regeringen noga planerat.

Många potentiella kriser

När det gäller utrikespolitiken finns det också en beredskap för att klara olika typer av kriser. En god gissning är att Carl Bildt dessa dagar läser FRA-rapporter om Kaukasus med extra intresse. Den stora ryska militärövningen Kavkaz-2009 skapar oro för en ny Georgien-konflikt. Listan på andra möjliga kriser är lång.

Men hur är det med regeringens fingertoppskänsla för vad människor inom EU förväntar sig?

Tunt på initiativ

Ännu färre européer röstade i årets EU-val än tidigare. Klyftan växer mellan folket och makthavarna. Då blir det särskilt viktigt att ge politiska svar på medborgarnas oro.

Under hösten kommer arbetslösheten att stiga till rekordnivåer i många medlemsländer. Ändå är det svenska ordförandeprogrammet tunt på nya initiativ för jobben.

Det räcker inte att tala allmänt om full sysselsättning. EU borde berätta hur människor med utländsk bakgrund ska få bättre chanser på den segregerade arbetsmarknaden. Hur barnomsorg och annat social välfärd kan ge fler kvinnor möjlighet att jobba. Hur dagens ungdomspakt kan utvecklas, och hur ambitiös miljöpolitik skapar tillväxt. Allt detta hör hemma i utförliga slutsatser från topp­mötet i december.

Samma sak gäller på många andra områden. Regeringskansliet har minutiöst planerat för de frågor som redan finns i EU-maskineriet, men det är ont om egna välförberedda punkter på dagordningen. Sverige kunde till exempel ha gjort mer för rättssäkerheten, för miljön och för konsumentskyddet.

Tillfälle saknas inte

Fortfarande går det att påverka ordförandeskapets innehåll. Dagens möte med EU-kommissionen är rätt tillfälle. Fredrik Reinfeldt och hans ministrar borde tala jobb och hållbar utveckling. Uppmana José Manuel Barroso att lägga fram en jobbstrategi som bryter diskrimineringen. Lämna över konkreta förslag till en radikal strategi för hållbar utveckling. Se över utstationeringsdirektivet efter EG-domarna som skapat så mycket oro bland Europas löntagare.

Det är ett bättre sätt att möta medborgarnas förväntningar på EU än att bara klaga över att andra regeringar satsar för mycket pengar mot arbetslösheten.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM

EU