Kommunerna kommer kollapsa

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kommuner och landsting får 17 miljarder kronor av Anders Borg. De ska räcka i tre år, men de räcker inte på långa vägar för att klara vården, skolan och omsorgen.

När invånarna blir arbetslösa förlorar kommunerna skatteintäkter. Även med Anders Borgs tillskott kommer de att sluta på minus.

Finansminister Anders Borg menar att då får kommunerna prioritera. Det är ju kris.

Men vad tänker han sig då att kommunerna ska prioritera bort?

Deras enda uppgift är att leverera kommunal service som sjukvård, skolundervisning samt omsorg om barn och gamla. Menar ­Anders Borg att kommunerna ska användas som ekonomiska reserver, att vi ska ta från skolan i dåliga tider och ge tillbaka när konjunkturen vänder upp igen?

Vi kan ta Södertälje som ett exempel. Under nästa år kommer Södertälje att få 45 miljoner kronor av Anders Borgs kommunala satsning. Under 2011 får Södertälje 32 miljoner och 2012 ytterligare 32 miljoner. Summa 109 miljoner kronor.

Under nästa år beräknas skatteintäkterna för Södertälje att minska med 150–200 miljoner kronor. Ett minus i hundramiljonersklassen nästa år, alltså.

–?Det blir försämringar av kvaliteten i välfärden, säger kommunalrådet Anders Lago till Länstidningen. Det rasar raskt utför nu.

Anders Lago i Södertälje och alla andra kommunalråd får nu sätta sig ner och välja mellan att stoppa in fler barn i förskolegrupperna eller fler elever i högstadieklasserna. Att minska på socialbidragen eller kanske lägga ner idrottsverksamheten. Den kommunala verksamheten kryper alltid inpå knuten, den berör oss själva, familjen och grannarna på gatan.

Otrygghetschocken, kallade Socialdemokraternas Thomas Östros den för under riksdagsdebatten i går.

Den kommer som en våg. Lärare och vårdpersonal blir arbetslösa, den kommunala planeringen stannar av och byggnadsarbetare går utan jobb. De som inte är med i ­a-kassan får till slut söka socialbidrag. Utbetalningen av socialbidrag beräknas öka med mer än femtio procent mellan 2007 och 2012.

När otrygghetschocken drabbar håller vi igen. Inför hotet att bli fattig är det bättre att ligga lågt. Hushållen köper ingenting, kommunerna har inte råd att köpa in någonting. Den inhemska konsumtionen kollapsar.

Allt medan Anders Borg ser åt ett annat håll och sänker skatten för de allra rikaste. Sedan valet 2006 har regeringen sänkt skatterna med 80 miljarder kronor.

avEric Thorsson

ARTIKELN HANDLAR OM