Jorden sjunker Reinfeldt tiger

Av: Anders Lindberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

KNiper igen Reinfeldt åker inte till klimatförhandlingarna i Durban. Engagemanget för miljön i Sverige är sämre än någonsin.
Foto: Pernilla WAHLMAN
KNiper igen Reinfeldt åker inte till klimatförhandlingarna i Durban. Engagemanget för miljön i Sverige är sämre än någonsin.

8 DECEMBER 2011. Klimatmötet i Durban

Fredrik Reinfeldt är en av orsakerna till att det pågående klimatmötet i Durban, Sydafrika, är så viktigt. Som dåvarande ordförande för EU bidrog han nämligen till att sjabbla bort klimatmötet i Köpenhamn för två år sedan.

Den gången blev det inget nytt klimatavtal. Mötet bröt samman. Till stor del på grund av Reinfeldts och EU:s bristande ledarskap.

Den här gången åker Reinfeldt inte ens till förhandlingarna. Sveriges miljöengagemang är på dekis.

Mycket står på spel

Förväntningarna på resultat i Durban är lågt ställda. Men mycket står på spel.

Det vetenskapliga underlaget för att människan påverkar klimatet är omfattande. För att undvika mycket stora effekter måste en global temperaturökning över 1,5-2 grader undvikas. Världens utsläpp av växthusgaser får totalt sett inte öka efter 2015, utan måste minska.

Då behöver människan ändra sitt beteende men att gå från ord till handling har visat sig svårt. I dag är Kyotoprotokollet det enda bindande klimatavtalet. Det slöts 1997 i Kyoto i Japan för att minska utsläppen av växthusgaser och rädda världen undan omfattande klimatförändringar.

Pris på miljön

Det upprättade även ett system för handel med utsläppsrätter. Modellen kallas ”cap-and-trade” vilket betyder att det finns ett tak för utsläppen men att man under taket kan köpa och sälja utsläppsrätter.

På så sätt ger man utsläpp och miljöförstöring ett pris.

För utvecklingsländerna är Kyotoprotokollet viktigt eftersom det ger dem rätt att släppa ut mer än innan. Annars kan de inte utvecklas.

Men USA, bland andra, har vägrat skriva på. De anser att avtalet hotar den amerikanska ekonomin.

Klimatmötet i Durban handlar om vilka nya åtaganden världens länder behöver göra för att nå målen.

Då behövs ett nytt bindande avtal. EU har i dag lovat minska sina utsläpp med 20 procent. Det kan låta mycket men ska räknas från 1990 års nivå. Då har man redan minskat 17 procent.

Slutförhandlingarna har inletts

Om andra industrialiserade länder gör samma åtagande kan EU tänka sig minska med 30 procent. Rimligare vore om EU ensidigt gick ner till den nivån. Det skulle även ge större trovärdighet när man vill påverka andra.

Nu går förhandlingarna in i sitt slutskede. Hur det går vet vi inte än. Men går världen tomhänt från ännu ett klimatmöte vore det katastrof.

Nyckeln heter förmodligen pengar.

Dels pengar från den rika världen till klimatomställning i utvecklingsländerna. Det behövs om de ska kunna utvecklas och

ändå minska sina utsläpp.

Dels pengar för att finansiera kraftiga utsläppsminskningar i den industrialiserade världen.

Men då måste Sverige och EU plocka upp ledartröjan igen.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.