ÅSIKT

Säkerhet är för dyrt på vägarna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Foto: Lina Boström Einarsson
Lågt pris är viktigare än säkerhet för människorna som bygger våra vägar.
LEDARE

– Vi var själva ute och gjorde fältstudier och jag kan belägga att det inte är några angenäma arbetsplatser.

Forskaren Sonja Forward på VTI, Väg- och trafikforskningsinstitutet, intervjuas i radions Ekonyheter. Hon har varit med och analyserat hur Trafikverkets nya regelverk för arbetsmiljö och säkerhet för vägarbeten fungerar. Och det är ingen upplyftande rapport som VTI nu har lanserat.

Riskerar inga böter

Det nya regelverket, som började gälla i januari 2013, skulle vara flexibelt. Så skulle man ge ökat utrymme för nya säkerhetslösningar, men i stället uppfattas det som otydligt och splittrat. Informationen om säkerhetsarbetet har inte nått alla och Trafikverket tar inte något ansvar för underleverantörernas säkerhetsarbete. Underentreprenörer som slarvar med säkerheten riskerar varken skadestånd eller böter. VTI har funnit att just de entreprenörerna i stället får nya uppdrag, eftersom de uppfattas hålla tidsplanen och är billiga.

– De entreprenörer som vill arbeta med säkerhet har ingen chans för då får de inte uppdraget, som Sonja Forward formulerar det.

300 olyckor om året

Hur många olyckor som sker vid svenska vägarbeten är osäkert. Trafikverket talar om cirka 300 årligen, men underlaget brister och sedan 2013 saknas helt sammanställd statistik. Fackförbundet Seko fruktar att det betyder att fler olyckor skett. I en undersökning fackförbundet har gjort bland sina medlemmar upplevs arbete på vägen som allt farligare. Så kan det bli när det blivit viktigare att få ett lågt pris för ett arbete än att skapa säkerhet för arbetarna som utför det.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM