Mejla

Daniel Swedin

Publicerad:
Uppdaterad:

Servettbudgeten gör skogen helt värdelös

Skogsstyrelsen stoppar skyddet av skogen

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Skogsstyrelsen stoppar skyddet av skogen
Foto: Colourbox
Skogsstyrelsen stoppar skyddet av skogen

Nyckelbiotop.

För många skogsägare finns det inget hemskare ord, och det är kanske inte så konstigt. Om statliga Skogsstyrelsen beslutat att ett område är nyckelbiotop – har höga naturvärden och en mycket stor betydelse för skogens hotade växter och djur – så kan skogsägare inte längre sälja virke som avverkats där. Detta eftersom frivilliga skogscertifieringar, däribland FSC-certifieringen, förbjuder avverkning av nyckelbiotoper. Ett hot mot äganderätten, tycker skogsägarintresseorganisationer och centerpartister.

Det finns dock en ersättning som skogsägare kan få av Skogsstyrelsen. Man kan välja att skydda nyckelbiotopen för all framtid eller genom ett naturvårdsavtal som sträcker sig max 50 år. Varje år betalar staten två–tre miljarder kronor till olika slags ersättning till markägare. Det är ungefär en fjärdedel av budgetanslaget till miljö och naturvård.

Men nu ryker pengarna.

Den budget som Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna klubbade igenom i december förra året innebär stora nedskärningar på Skogsstyrelsen. Två tredjedelar av myndighetens finansiering skärs bort och 124 anställda har varslats om avsked. Dessutom har myndigheten nu stoppat arbetet med att formellt skydda skog. Markägare som väntar på ersättning från biotopskydd eller naturvårdsavtal får helt enkelt inga pengar.

I veckan intervjuade radios ekonyheter Jenny Karlsson som har skog i Roslagen. Hon väntar på väntar på drygt 600 000 kronor från myndigheten.

– I och med att vi blev utlovade pengar redan 2018 så har ju vi gjort en del investeringar på gården, till exempel i en ny brunn eftersom vattnet sinade här i somras. Så det är pengar som vi hade räknat med men som inte kommer.

Att blåsa enskilda skogsägare på pengar var kanske inte avsikten med Moderaternas servettbudget. Det var säkert inte Centerpartiets tanke när de släppte igenom den. Men det blir likaväl effekten.
Sverige har åtagit sig internationella överenskommelser att skydda skog med höga naturvärden, skydda arter i artskyddsförordningen och ha ett hållbart skogsbruk. Ändå har S, C, L och MP kommit överens om att nyckelbiotopsinventeringen inte ska återupptas. Det är ett tvärtstopp för kunskapsuppbyggnaden om de oskyddade värdefulla skogarna.

Ikea är en av världens största inköpare av trävara. Företaget har annonserat att man i framtiden bara kommer att köpa FSC-certifierade produkter som bygger helt på uthålligt skogsbruk. Då ska man inte avverka skyddsvärda skogar av den typ som nyckelbiotoper innebär. Allt fler skogsindustriföretag följer efter.

Det är helt enkelt marknaden som har bestämt att skog med höga naturvärden inte ska förstöras, men många markägare saknar egna resurser eller tillräcklig kunskap för att bedöma om en skog är nyckelbiotop eller inte.

För att systemet ska fungera måste vi veta var den skyddsvärda skogen finns. Annars bryter hela certifieringen samman. Då riskerar vi både att få skogsägare som inte kan sälja sitt virke och att skyddsvärda skogar avverkas.


• Vill du ha våra texter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Ledare på Facebook!

Av: Daniel Swedin

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Publicerad: