ÅSIKT

Kalla kriget är slut men vapnen finns kvar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

23 december 2007. Varför har Sveriges, FN:s och världens röst mot kärnvapnen tystnat?

I klimatkrisens spår står kärnkraften i centrum för energiförsörjningen i alltfler länder, många vill använda den. Men inte bara den fredliga användningen av kärnkraft byggs upp. I världens stora kärnvapenstater pågår i det tysta en enorm så kallad ”modernisering” av kärnvapenarsenalerna. Åtta, nio länder har kärnvapen i dag och fler vill ha.

I en inte alltför avlägsen framtid kommer världen att leva under hotet av ett helt batteri länder med nukleära massförstörelsevapen – eller också kommer vi inte att ha något kärnvapenland alls. Det är de enda alternativen, enligt Blixkommisssionen, FN:s kommission om massförstörelsevapen, som presenterades förra året. Den senaste konferensen om provstoppsavtalet och ickespridningsavtalet 2005 blev ett stort misslyckande, USA har till exempel ännu inte ratificerat avtalet.

”Sätta tryck i opinionen”

–?Det kalla kriget är slut, men kal­la krigets vapen finns kvar och de senaste åren rustas de i all tysthet upp för enorma summor, miljarders miljarder. Vi måste starta en bred offensiv här hemma, i EU och globalt för att på nytt sätta tryck i opinionen för nedrustning och förbud mot kärnvapen, säger Håkan Juholt, ledamot av Försvarsberedningen och socialdemokraternas främste försvars- och säkerhetspolitiker.??

I riksdagen har socialdemokraterna lagt en motion om nedrustning där partiet bland annat kräver att regeringen ska göra Blixkommissionens förslag till sina och driva frågan i EU, men rege­ringen är helt ointresserad. Utrikesminister Carl Bildt ger inga besked. I världen är det lika tyst. Bortsett från det fokus som ligger på Irans kärnprogram förs inga förhandlingar.

Stolt svensk tradition

Under de senaste sju åren har inga konkreta resultat nåtts, inga nya förhandlingar förts bortsett från Blixkommissionens. Den kom till på initiativ av utrikesminister Anna Lindh. Där finns ett 60-tal rekommendationer, 30 bara om kärnvapnen med bland annat förslaget om totalt förbud mot kärnvapen, förbud att placera ut sådana på annat än eget territorium och krav att USA ska ratificera provstoppsavtalet. I stort sett ingenting har hänt sedan kommissionen lade fram sin rapport 2006.

Sverige har en stolt tradition och ett särskilt ansvar i nedrustningsfrågan från Alva Myrdals envisa och framgångsrika kamp mot kapprustningen, Olof Palmes FN-arbete med rapporten Gemensam säkerhet till Anna Lindhs initiativ med Blixkommissionen. Nu vill socialdemokraterna sätta frågan på dagordningen igen.

–?Vi ska driva frågorna stenhårt i riksdagen, vi måste ta upp dem i Socialistinternationalen, EU och FN. Nedrustningsarbetet måste ta ny fart. Vi har en ung generation i världen som inte ens minns det kalla kriget, som inte känner något hot och det är få som vet att kärnvapenländerna nu i all tysthet i sina budgetar satsar hundratals miljarder i upprustning och modernisering av sina kärnvapen, säger Håkan Juholt.

Ryssland tillhör de länder som fokuserar sina försvarsresurser på just kärnvapnen. Enligt riksdagens utredningstjänst anslog duman i år 77,4 miljarder till kärnvapenprogrammet. Frankrikes kärnvapenbestyckade ubåtssystem kostar 270 miljarder och bara i underhåll kostar USA:s kärnvapen 45 miljarder kronor. Amerikanarna utvecklar dessutom ett nytt system kallat RRW för 833 miljarder. Nya vapen som måste provas! Det skulle betyda ett brott mot det rådande provstoppet i världen. Ett fruktansvärt bakslag och en risk som skulle få mycket långtgående konsekvenser politiskt, militärt, ekonomiskt och för säkerheten i världen.

Viktigt att Sverige höjer sin röst

Sedan provsprängningarna upphörde har också det folkliga trycket mot kärnvapnen tystnat. Socialdemokraterna drar efter årsskiftet i gång en bred opinionskampanj och kräver bland annat att regeringen ska upprätta ett sekretariat i Sverige för icke-spridningsfördraget, NPT. Att regeringen dessutom ska verka för att få till stånd ett toppmöte om nedrustning i FN:s regi.

Världens samlade kostnader för att underhålla, bevaka och modernisera de nukleära massförstörelsevapnen uppgår till minst en biljon kronor varje år. Vad skulle inte kunna göras mot världsfattigdomen eller klimatförstöringen för dessa enorma pengar? Kärnvapnen måste på sikt förbjudas och avvecklas. Inga segrar vinns i ett kärnvapenkrig. Bara ömsesidig förintelse. Det är bra och viktigt att socialdemokraterna tar upp arvet efter Olof Palme och höjer sin röst för nedrustning.???