Allt närmare en ny vårdkonflikt

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-18

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sjuksköterskor och barnmorskor formulerar några av den svenska arbetsmarknadens största utmaningar

Oundvikligt  En vårdstrejk kommer drabba sjuka och behövande, men är nödvändig.

18 APRIL 2008. Allt tyder på att vårdkonflikten bryter ut vid lunch på måndag. Sedan medlarnas slutbud avvisats av Vårdförbundets kongress sitter fack och arbetsgivare i praktiken fast. I veckan har facket dessutom trappat upp med nya varsel.

Den svåra avtalsrörelsen för vårdpersonalen passar i ett nordiskt mönster. I Danmark är sjuksköterskorna sedan i onsdags indragna i den största arbetsmarknadskonflikten på tio år.

Felavlönade

I Finland hotade vårdpersonalen i höstas med massuppsägningar, ett hot som möttes med tvångslagstiftning.

Den passar också in i det mönster som förra årets svenska avtalsrörelse ritat upp. Det handlar om felavlönade kvinnors kamp för att deras arbete och deras kompetens ska värderas högre.

Ojämlikt

Precis som när det gäller till exempel Kommunal och Handels låter sig ojämlikheten mellan kvinnor och män inte bara beskrivas som en fråga om låga löner, utan framför allt som låga löner i förhållande till kvalifikationskrav och ansvar.

Vårdförhandlingarna illustrerar också ett annat av den senaste avtalsrörelsens huvuddrag. Kravet på höjda lägstalöner och garanterade löneökningar.

Vårdförbundet har under lång tid gått i spetsen för en decentraliserad och individualiserad lönebildning. Strategin har varit framgångsrik när det gäller att få upp lönenivån, men har också inneburit större orättvisor. Att de vårdanställda nu reagerar kan ses som ett tecken i tiden.

Drabbar sjuka

En vårdkonflikt kommer att drabba sjuka och behövande. Det är oundvikligt. En dyr uppgörelse skulle dessutom utmana villkoren för lönebildningen i hela ekonomin.

Ändå är det lätt att förstå sjuksköterskor och barnmors-kor. De formulerar några av den svenska arbetsmarknadens största utmaningar.

IP

Följ ämnen i artikeln