ÅSIKT

Ge pengarna till Palestina

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: REUTERS
valfläsk? Ehud Olmert rustar inför det israeliska valet – med att strunta i att ge Palestina sina skatteintäkter.
LEDARE

Det har gått lite mer än en vecka sedan det palestinska parlamentsvalet genomfördes.

Islamistiska Hamas valseger har ställt både Israel och omvärlden inför svåra beslut.

EU fortsätter tillsvidare som biståndsgivare till den palestinska myndigheten. Signalen är dock tydlig: om inte Hamas lämnar våldets strategi och erkänner staten Israel blir det inga bidrag från Europa.

Kvartetten (EU, Ryssland, USA och FN) betonar att båda sidor i konflikten har ett ansvar.

Israels expansion av bosättningarna måste upphöra, murbygget får inte ske på palestinsk mark och utrymningarna från illegala utposter ska fortsätta, sa kvartetten när den träffades i London i måndags.

Slår hårt mot civila

Världsbankens chef Paul Wolfowitz vill dessutom glädjande nog att banken fortsätter sitt arbete på de palestinska områdena.

Israels regering håller däremot inne utbetalningarna av de skatteintäkter som tillhör den palestinska myndigheten. Över 140?000 offentliganställda palestinier har inte fått sina löner denna månad. Det drabbar omkring en miljon männi-skors vardagsliv.

Riskabel frysning

Pengarna är inte bistånd, utan skatter som Israel drivit in på den palestinska myndighetens vägnar, enligt Parisavtalet och den tullunion som råder mellan parterna.

Beslutet att frysa inne skattepengarna är förödande. Det hotar den palestinska demokratiska processen. Redan hårt drabbade människor får det ännu svårare. Frustration kan leda till extremism och anti-demokratiska stämningar.

Den israeliska regeringen har annars hittills legat lågt i kommentarerna till valutgången. ”Vänta och se”-linjen tycks råda. Ehud Olmerts beslut att inte betala ut palestiniernas pengar kan ses som ett utslag av inrikespolitiskt spel inför det stundande valet i Israel. Möjligen är det internpolitiskt smart, men för situationen i Mellanöstern kan det bli katastrofalt.

Ovissheten är just nu stor på båda sidor.

Två stater – en lösning

Hamas borde inse att det mandat som palestinierna givit rörelsen inte innebär stöd åt den militanta agendan utan en längtan efter fred och frihet och drägliga vardagsvillkor. Hamas måste erkänna Israel som part.

Ingen vet hur Israel kommer att styras efter valet i mars. Risken är stor att högerextremismen växer i rädslan för Hamas. Upploppen bland judiska extremister i samband med utrymningarna av bosättningar nyligen är tecken på det.

För en nystart av fredsprocessen krävs ett slut på den israeliska ockupationspolitiken och ett omvandlat Hamas från terrorrörelse till ansvarstagande politisk part med tvåstatslösningen som ledstjärna.

Indragna skattemedel eller hot om att dra in biståndet till palestinierna leder däremot bort från demokrati och rättvis fred.

Det vore bra om den svenska regeringen kunde säga det.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM