ÅSIKT

Skitjobb till kvinnor – smörjobb till män

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Maja Suslin / TT
Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män, visar ny undersökning från Arbetsmiljöverket.
LEDARE

Nej, kvinnor är inte kinkigare än män. De blir sjukare på jobbet på grund av att de har sämre arbetsmiljö än män. Kvinnodominerade yrken är tråkigare, mer repetitiva och känslomässigt mer utmattande.
Det visar en omfattande undersökning om kvinnors arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket har gjort på regeringens uppdrag och som överlämnades till Ylva Johansson och Annika Strandhäll i går på internationella kvinnodagen.
– Vi har funnit att kvinnor och män inte har likvärdiga förutsättningar i arbetsmiljön, säger Boel Callermo på Arbetsmiljöverket till SR Ekot.

30 000 sjukskrivna för stress

Utvecklingen för sjukskrivningarna talar sitt tydliga språk. Sedan undersökningen startade har kvinnors arbetsrelaterade ohälsa ökat. Förra året var nästan 30 000 kvinnor sjukskrivna för stress, det är fyra gånger fler än motsvarande siffra för män.

Främst är det kvinnor inom vård och omsorg som sjukskrivs på grund av stress och hög arbetsbelastning. Den könssegregerade arbetsmarknaden gör att det ofta är kvinnorna som tar hand om barn, äldre och sjuka. Men när män har samma arbetsuppgifter drabbas även de som regel av samma besvär.
De kvinnodominerade yrkena är absolut livsavgörande för ett samhälle, ändå värdesätts de med löner det knappt går att leva på och en pension som leder till fattigdom.

Färre kronor satsas på kvinnoyrken

Kvinnorna får alltså både mindre betalat för sitt arbete och har en sämre arbetsmiljö än männen. Det leder inte bara till att de drabbas av fler sjukskrivningar utan också av arbetsrelaterade besvär som gör att de i större utsträckning inte orkar arbeta fram till pensionen.
Arbetsmiljöverket pekar i sin rapport på att resurserna inom de kvinnodominerade yrkena är små i förhållande till arbetsbelastningen, och att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ofta är svagt.

Kvinnorna sliter på jobbet och står även för merparten av hushållsarbetet. Ojämställt på jobbet och ojämställt i hemmet.

Måste in i styrelserummen

Arbetsmiljöverkets rapport måste nu leda till politiska beslut som gör skillnad i kvinnors vardag. Det handlar inte bara om att fördela resurser till offentlig verksamhet, utan också om att arbetsgivare tar ett större ansvar. Arbetsmiljöfrågorna måste in i styrelserummen, som Boel Callermo säger.
Sjukskrivningar är en tragedi för individen och kostsamt för samhället. I dag kan arbetsgivare hellre betala miljoner i viten än att åtgärda arbetsmiljön. Då bör bötesbeloppen höjas. Man ska aldrig kunna tjäna pengar på dålig arbetsmiljö.
Den vårdslösa hanteringen av kvinnors kroppar måste få ett stopp.

avJonna Sima

ARTIKELN HANDLAR OM