ÅSIKT

Svenska häkten är omänskliga

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Björn Lindahl / AFTONBLADET / 75436
Även misstänkta förtjänar en mänsklig behandling, det är det som skiljer ett utvecklat samhälle från ett barbariskt.
LEDARE

Självmordsförsöken har ökat på våra häkten. Varje år häktas runt 10 000 människor i Sverige. I genomsnitt sitter folk inlåsta i två månader, men en del är häktade i flera år. En granskning som SVT har gjort visar att en person i veckan försöker ta sitt liv. Något är allvarligt fel på våra häkten.

I Norge används isoleringen av häktade mer sparsamt, siffran är nu nere på 12 procent. I Sverige tvingas två av tre häktade till isolering och restriktioner. De får inte ha någon kontakt med omvärlden, inte lyssna radio, inte se på TV eller träffa familjen.

23 timmar om dygnet

Att vara isolerad innebär att man sitter i sin cell 23 timmar om dygnet. Och det handlar om människor som ännu inte blivit dömda.
Ett motiv till de stränga förhållandena är den så kallade omedelbarhetsprincipen. Det som sägs under själva rättegången har större vikt än vid förundersökningen. Därför ska den misstänkte inte påverkas eller påverka andra innan rättegången. Men det räcker faktiskt inte som argument.

Skadligt för barn

Isoleringen bryter ner människor och är en förklaring till varför självmordförsöken har ökat. Forskning visar att isolering redan efter några dagar är skadligt både psykiskt och till viss del fysiskt. Framförallt är metoden skadligt för barn.
I nästan 30 år har Sverige fått kritik från människorättsorganisationer, FN och Europarådet. Även misstänkta förtjänar en mänsklig behandling, det är det som skiljer ett utvecklat samhälle från ett barbariskt.

2015 bestämde regeringen att möjligheterna att förkorta häktningstiden och göra förhållandena mer humana skulle utredas. I augusti förra året presenterades några slutsatser.

”Sverige överdriver risken”

“Vår uppfattning är att restriktioner används i större utsträckning än vad som är motiverat och det finns anledning att tro att vi i Sverige överdriver risken för att den som är häktad utan restriktioner agerar illojalt. Umgänge mellan intagna är ett effektivt sätt att bryta isoleringen på häktena och vi menar att möjligheten till sådant umgänge behöver öka."

Bland annat rekommenderas att en misstänkt högst får vara frihetsberövad i sex månader. För häktade under 18 år blir gränsen tre månader. Utredningen förslår också att häktade ska få träffa andra intagna. I vissa fall ska fotboja i hemmet användas i stället för häktning.

Polisen måste bli snabbare

Ska det fungera krävs att polis och åklagare utreder brott snabbare än i dag.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 2018.

Många experter, inklusive Brå, Brottsförebyggande rådet, är dock kritiska till förslagen eftersom de bara kommer att göra en marginell skillnad.

Situationen måste hur som helst förändras. Ingen gynnas av att svenska fängelser är inhumana.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott