L gaslightar oss om surrogatmödraskap

Kvinnor är inga värddjur

SVT:s Dokument inifrån om surrogatmödraskap är en absurd upplevelse. Sjuttioåringar som gör vad som helst för att stilla sin barnlängtan. Svenska företag som tjänar multum på nämnda längtan och på exploateringen av fattiga kvinnor.

Programmet har väckt reaktioner. Och som vanligt när surrogat är på tapeten, tassar ljusskygga liberaler fram ur sina hålor. De viskar om altruism och om hur industrin stärker hbtq-personers möjligheter att skaffa barn.

Underlätta för HBTQ

Denna gång är det HBT-liberalers ordförande Gabriella Toftered som i en artikel i SvD står för flosklerna. Hon jämför surrogat med abort, och får det att handla om kvinnor och barns rättigheter. Med hjälp av det dystopiska nyordet ”värdmödraskap” och ett fiktivt exempel om en kvinna som vill hjälpa sin ”homosexuella bror eller en väninna”.

Det kanske låter mysigt, men det är förstås bullshit.

För att underlätta för hbtq-personer att starta familj, borde man snarare kämpa för att barn ska kunna ha fler än två juridiska föräldrar. Sedan tidernas begynnelse är det nämligen så många queers bildar familj – genom att skaffa barn tillsammans med ett annat samkönat par.

En myt

I själva verket är det altruistiska i ”värdmödraskapet” en myt.

Ingen vill se fattigdom som den egentliga orsaken till att en kvinna bär och föder någon annans barn. Därför måste hon vara lycklig i vetskapen att hon hjälper en barnlös stackare. Det är en helt central lögn för att den kommersiella industrin ska kunna fortsätta sälja kvinnors kroppar till högstbjudande.

Altruistiskt surrogat normaliserar dessutom kvinnors kroppar och barn som handelsvaror. Det ökar bara efterfrågan.

Det blir också svårt att kontrollera att inte påtryckningar eller pengar under bordet påverkar kvinnans beslut. Särskilt om hon står nära den som hon föder åt. Om det, som i Toftereds exempel, är hennes bror eller väninna.

Ingen struntsak

En graviditet är ingen struntsak utan en stor påfrestning på kroppen. Den borde inte bagatelliseras. Inte heller det band som många av kvinnorna utvecklar till barnen de bär på.

Därför är det inget annat än gaslighting att hävda att surrogat handlar om att stärka kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Exploateringen av kvinnor är snarare patriarkatet i sin renaste form. Ingen feminist värd namnet borde propagera för det.

Följ ämnen i artikeln