ÅSIKT

Mångfald en tillgång i arbetslivet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

6 mars 2003. ”Den andra stora arbetsuppgiften är att öka de invandrade svenskarnas tillträde till arbetsmarknaden.” Så högt satte Göran Persson ambitionerna i höstens regeringsförklaring. Integrationen och kampen mot ohälsan är enligt statsministern mandatperiodens två viktigaste uppgifter.

Nu ska vallöftet infrias

Socialdemokratin lovade i valrörelsen att radikalt minska arbetslösheten i storstädernas förorter. Utanförskapet innebär personliga tragedier och ett samhällsekonomiskt slöseri. Trots att arbetslösheten sjunkit de senaste åren går fortfarande alltför många med utländsk bakgrund utan jobb. Samtidigt ropar vården och omsorgen efter arbetskraft.

I morgon kommer sanningens stund för regeringens löften. Då presenterar Hans Karlsson den arbetsmarknadspolitiska propositionen. Där sägs finnas resurser till personliga lotsar in i arbetslivet, förstärkt anställningsstöd och en satsning på ökad kunskap hos arbetsgivarna.

Förhandsuppgifterna är positiva. Arbetsförmedlingen behöver mer personal för att ge individuell hjälp. Men samordningen måste också bli bättre med kommuner och invandrarverk, så att flyktingar snabbt får jobb och inte fastnar i utanförskap. Ett förstärkt anställningsstöd kan bidra till att få ner långtidsarbetslösheten.

Stöd till ingenjören som kör taxi

Propositionen måste ändå ses som enbart ett första steg. Integrationen på arbetsmarknaden kräver ett långsiktigt arbete. Prioriteringarna i regeringsförklaringen måste synas i budgeten för hela mandatperioden.

Utrymmet för studier, anställningsstöd och introduktion på arbetsplatser får inte bli för snävt på grund av stelbenta utgiftstak. Människor med utländsk bakgrund är en tillgång i arbetslivet. Att investera i deras inträde på arbetsmarknaden är god samhällsekonomi.

Förra veckan la Arbetsmarknadsstyrelsen fram sitt budgetunderlag för tiden 2004–06. Vissa av förslagen från AMS uppges finnas med i fredagens regeringsförslag. Andra verkar saknas, som att göra det lättare för invandrare att komplettera sin utbildning i Sverige. Integrationsminister Mona Sahlin talade i november om ”bristyrkesutbildning också för redan anställda så att de facto ingenjören inte kör taxi utan får förutsättningar att arbeta i det yrke han eller hon har”. Det vore illa om regeringen inte lade fram ett sådant förslag.

Bra att facket engagerar sig

Statsmakterna kan skapa förutsättningar för fler jobb, men nyckeln finns hos arbetsgivarna. Diskrimineringen måste brytas. Många vittnar om hur företag väljer bort kvalificerade medarbetare med utländskt klingande efternamn. Det är utmärkt att både facket och Svenskt Näringsliv engagerar sig mot sådana fördomar. Mångfalden är en tillgång som bör prägla alla arbetsplatser.

ME