S vilse bland sina floskler

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ANDREAS BARDELL
Skriv om, skriv rätt Socialdemokraterna och Stefan Löfven måste skriva om sitt partiprogram. Som det ser ut nu berättar det allt för lite om vad partiet vill med sin politik i dag. Här är Löfven ute och nattvandrar på Sergels torg.

I fredags gick remisstiden på Social­demokraternas nya partiprogram ut. Det har titeln ”Ett program för förändring”.

Ett partiprogram är politikens kompass. I en värld som förändras snabbt och oöverskådligt måste man både veta vem man är och vart man vill.

Den röda tråden i förslaget till nytt partiprogram är att Socialdemokraterna vill återupprätta tron på politiken. Det finns inte bara en väg för Sverige, utan flera. Regeringsduglighet handlar inte bara om att man får saker och ting ur händerna ­utan även om vilken politik man för.

Det är en bra inriktning. I programmet framgår viljan att ta strid för jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Men texten orkar inte ända fram.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti.

Det kan man utläsa ur meningar som: ”Den socialdemokratiska utbyggnaden av välfärdsstaten speglar en praktisk förståelse för reproduktionens betydelse.”

På svenska betyder det att förskolan ger kvinnor frihet att arbeta och själva styra sina liv. Men det är historiska segrar. Det Socialdemokraterna borde peka ut är framför allt hur Sverige i dag ska bli jämställt.

Det saknas exempelvis ett ­tydligt ställningstagande för en delad föräldra­försäkring.

Långt kvar till ”Hållbar frihet”

Socialdemokraterna är också internationalister. Men i stycket om EU är visionen en union i olika hastigheter, som ett smörgårdsbord. Man vill ha kvar den oreglerade inre marknaden, men göra den politiska nivån mer valfri med dess miljöregler, konsumentskydd och arbetsrätt. I Europa är det nog bara brittiska konservativa som driver en liknande ­linje.

Stefan Löfven sa i somras att han ­skulle fokusera på miljö och klimat och lanserade begreppet ”hållbar frihet”. Men ­enligt programmet ska en grön omställning i stället ta lång tid för att kunna ­”vinna respekt och förståelse”. En bättre ambition vore att man vill ta ledningen för att göra något åt problemen.

Socialdemokraterna går vilse bland ­sina egna ord och teoretiska modeller. Blicken har för mycket riktats inåt, mot gamla konflikter och frågeställningar.

De som varit med länge kommer att känna igen ord och begrepp, men programmet berättar lite om vad Social­demokraterna av i dag vill.

Poetisk lyskraft saknas

Styrkan hos tidigare program har varit den poetiska lyskraften, att de väckt nya tankar och lust till politik.

Om man vill att även detta program ska spela samma roll behöver språket i sin helhet ses över i syfte att locka till ­nyfikenhet och läslust.

Förslaget till nytt partiprogram är än så länge bara en remiss. Förhoppningsvis tar Socialdemokraterna god tid på sig för att skriva om det.

avAnders Lindberg

ARTIKELN HANDLAR OM