ÅSIKT

Myggbett ger inte hivsmitta

Foto: Skolans sexualundervisning fungerar inte väl. Kondomanvändningen bland unga minskar.
LEDARE

Sedan 1995 uppmärksammas 1 december som internationella aidsdagen. Enligt FN lever mellan 32 och 39 miljoner människor med hiv.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

 Antal nya infektioner har minskat med en tredjedel sedan 2001 och i dag har nästan tio miljoner människor i låg- och medelinkomstländer tillgång till bromsmediciner.

Hiv sprids fortfarande, men det är samtidigt uppenbart att det internationella arbetet börjar ge effekt.

FN uppmärksammar i år aidsdagen med en kampanj mot diskriminering av hivsmittade, #Zerodiscrimination. Målet är att hivsmittade ska kunna leva så normala liv som möjligt. Det är en utmaning även för Sverige.

Kartlagt

Enligt Smittskyddsinstitutet, som sedan 1987 kartlagt svenskars kunskap och attityder till hiv, tror var fjärde svensk mellan 16 och 49 år att hiv kan överföras via myggor. Var sjunde tror att man kan bli smittad på offentliga toaletter. Värre är kanske att var femte skulle undvika kontakt med personer på skolan eller jobbet om de visste att de hade hiv.

Hiv-viruset isolerades första gången 1983. Ingen som växte upp under 80-talet och 90-talet kan ha missat den mycket omfattande propaganda som myndigheterna spred. Delar av detta var bra, och påverkade exempelvis ungdomar att använda kondom. Men fördomar mot homosexuella och okunskap om hur aids fungerade stigmatiserade stora grupper.

Friades

Det är en historia som Sverige inte börjat göra upp med på allvar förrän efter Jonas Gardells "Torka aldrig tårar utan handskar".

Sakta börjar också vetenskapliga fakta hinna ifall fördomarna. I slutet av oktober friades en man i Göta hovrätt som haft oskyddat sex med fyra kvinnor utan att berätta att han var hivsmittad. Eftersom han skött sin medicinering fanns inte risk för smitta, resonerade domstolen, och följaktligen fanns inget brott. Domen är överklagad men samhällets syn på hivpositiva håller på att förändras.

Samtidigt visar nya siffror från Smittskyddsinstitutet att kondomanvändning bland unga går ner. Även kunskaper om könssjukdomar har försämrats.

Återstår

Det visar tydligt att skolans sexualundervisning tyvärr inte fungerar tillräckligt väl. För två år sedan gjordes läroplanen om, och nu ska sex och samlevnad genomsyra undervisningen i olika ämnen snarare än vara ett eget ämne. Det är en bra tanke men den bygger också på att lärare får fortbildning och att ämnet prioriteras högre av rektorerna.

Världen har kommit långt när det gäller arbetet mot hiv och aids. Men mycket återstår, både globalt och i Sverige.

Anders Lindberg