Löfvens recept mot ungdomsarbetslöshet

Av: Ingvar Persson

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Löfven pekar i alla fall i riktning mot en lösning.
Löfven pekar i alla fall i riktning mot en lösning.

All arbetsmarknadspolitik för ungdomar riktas in mot utbildning. Det är kärnan i det förslag som den Socialdemokratiska partiledningen i dag presenterade.

Ett klassiskt exempel på skedmatning ur den kommande vårbudgeten.

Alla arbetslösa ungdomar som inte klarat skolan ska få chansen att studera, på sina villkor. Kanske på deltid, kanske tillsammans med praktik och kanske på en yrkesutbildning.

I klartext innebär förslaget ett nytt ersättningssystem, där de unga antingen får ett förhöjt studiebidrag eller en ny ersättning på en nivå som motsvarar a-kassa eller socialbidrag. Dessutom vill Socialdemokraterna ge arbetsgivare som erbjuder praktik ersättning, som i fas 3.

Möjligheter som också innebär krav, krav som också förutsätter möjligheter. Det var så Magdalena Andersson och Stefan Löfven ville uttrycka sig.

Allt som allt kostar det 2 miljarder kronor om året.

Praktiskt innebär det socialdemokratiska förslaget knappast någon revolution. Utbildning och kompetens har varit stående inslag i oppositionens politiska krav sedan 2006. Tanken på individuellt anpassade utbildningsinsatser är knappast ny.

Dessutom saknas förstås fortfarande svaret på den riktigt svåra frågan, vad händer med den som trots alla möjligheter inte lever upp till kraven?

"Målet är att alla ska ta examen", sa Magdalena Andersson.

Ändå visar idén om utbildningskontrakt på en vattendelare i svensk politik just nu.

Regeringens politik har nämligen en helt annan inriktning. I stället för att ge individerna förutsättningar att klara sig på en allt mer krävande arbetsmarknad handlar den andersborgska arbetslinjen om att försöka få arbetslivet att anpassa sig, och sänka sina krav.

Metoderna är sänkta arbetsgivaravgifter för unga, skatterabatter till branscher med förväntat låga kompetenskrav och - om vi ska lyssna på Annie Lööf eller Jan Björklund - sänkta ungdomslöner.

Det har inte fungerat i praktiken, och det har inte fungerat i teorin.

De socialdemokratiska utbildningskontrakten är kanske inte hela lösningen på problemet med ungdomsarbetslösheten. Men det pekar i alla fall i riktning mot en lösning.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.