ÅSIKT

Växande Sverige kräver bostäder

Foto: Adam Ihse/TT
Lycksökande entreprenörer som Bert Karlsson drar in miljoner i vinst på flyktingarna – samtidigt som de boende får brottas med vägglöss och usla sanitära förhållanden.
LEDARE

14 AUGUSTI 2014. BOSTADSBRISTEN.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra halvåret växte befolkningen med nästan 50 000 personer. Snart bor tio miljoner personer i Sverige. Och det är inte bara ett storstadsfenomen. I åtta av tio svenska kommuner växer befolkningen.

Den viktigaste förklaringen är att många flyr krigen i Syrien och Irak. Men arbetskraftsinvandring från Polen och Indien är också betydande. Samtidigt föds många barn.

Få invånare på stor yta

Sverige växer – men de som kommer hit får plats. Det är bara en femtedel av jordens länder som har färre invånare per kvadratkilometer. Bland EU-länderna är det bara Finland.

Men om Sverige ska växa krävs bostäder. När Sverige erbjöd en fristad till dem som drabbades av det jugoslaviska kriget för 20 år sedan hade många kommuner lediga bostäder.

Nu är det bostadsbrist i princip överallt.

Alliansregeringen har inte tagit något ansvar för utvecklingen. Med en ökad a­rbetskraftsinvandring och flykting­invandring behöver det byggas bostäder där de som försöker skaffa jobb har råd att bo – antingen de är unga eller nyanlända.

Tjänar miljoner på flyktingarna

De flesta i Sverige vill hjälpa människor som är på flykt undan krig. De flesta tycker också att man ska kunna komma till Sverige för att studera och arbeta om man erbjuds rimliga villkor.

Men om inte bostadssituationen snabbt blir bättre kommer grupper på b­ostadsmarknaden ställas mot varandra.

Lycksökande entreprenörer försöker nu tjäna pengar på flyktingarna. Den f­orne skivbolagskungen Bert Karlsson drar in miljoner i vinst på sina förläggningar, samtidigt som de boende får brottas med vägglöss och usla sanitära förhållanden.

Alliansregeringen lämnar en akut b­ostadssituation efter sig.

Sverige måste bygga ikapp. Det kommer krävas både kortsiktiga lösningar för att klara den omedelbara krisen för b­ostadslösa ungdomar och för de nyanlända som ska lämna förläggningarna när de får uppehållstillstånd.

Men det krävs också långsiktighet. De hus och den infrastruktur som byggs u­nder de kommande åren kommer vi l­eva med i kanske 100 år. De vägval som görs kommer skapa det nya Sverige.

En hållbar bostadspolitik behöver återskapas.

Kommer inte lösas av marknaden

Bostäder handlar inte bara om tak över huvudet för en växande svensk befolkning. Det handlar om vilket liv som ska vara möjligt att leva i Sverige.

Det är ett viktigt samhälleligt projekt för både stat och kommuner. Kortsiktigt kommunal egoism får inte förhindra byggande som är bra för hela Sverige. Marknaden kommer inte lösa detta åt oss – det behöver lösas gemensamt.

ARTIKELN HANDLAR OM