ÅSIKT

Dags för s att pigga på sig

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: nya tag Socialdemokraterna måste hitta nya starka ansikten att visa upp inför nästa val.
LEDARE

Inom socialdemokratin pågår eftervalsdiskussionen. En ny partiledare ska utses. Samtidigt ska oppositionspolitiken formas och en socialdemokrati som kan vinna valet 2010 mejslas ut.

Laguppställning

På fredag samlas VUt, partistyrelsen och riksdagsgruppen till internat. Då utses den grupp som ska hålla i eftervalsanalysen, liksom s-gruppledarna i riksdagens utskott. Det blir en delikat uppgift.

Nu formas det lag som ska leda socialdemokratin in i nästa mandatperiod. Personvalen anger därmed den politiska och organisatoriska riktningen.

Kommer socialdemokraterna att göra en självkritisk analys och inse behovet av förnyelse?

På många håll gick valet bättre lokalt än på riksplanet. Dessa lokala erfarenheter måste in i valanalysen. Det går inte heller att generellt säga att socialdemokratin misslyckades i storstäderna. I huvudstaden blev det katastrof. I Göteborg gick det däremot lysande och även i Malmö gick det rätt bra.

Stockholm är komplext – där växlar majoriteterna så gott som varje val. Det krävs en särskild analys av vad som gick snett i huvudstaden. Kanske hade det mer med rikspolitiken än kommunpolitiken att göra? Kanske hade det med förmågan att vara folkrörelse i storstaden?

Angelägna frågor

Erfarenheterna från det segregerade Sverige måste in i den nya socialdemokratin. Här ligger en av vår tids mest angelägna frågor: Hur värna ett mångkulturellt samhälle och samtidigt hålla ihop samhällsgemenskapen? Hur hitta det gemensamma i det pluralistiska?

Sverigedemokraternas frammarsch i södra Sverige är oroväckande. Här måste lärdomar dras. Det handlar om allt från integrationsfrågans plats på den politiska dagordningen till hur folkrörelsearbetet sköts. Kampen mot främlingsfientligheten måste få högsta prioritet.

Många utmaningar

Globaliseringens utmaningar, inte minst för arbetsmarknaden, måste också få en grundlig analys. Den otrygghet som många känner inför kvartalskapitalismens härjningar i Sverige och i världen lyckades inte regeringen Persson eller Ulvskogs partiarbetare vända till framtidshopp eller tro på att en annan värld är möjlig.

Socialdemokratin måste åter bli ledande på att kombinera idén om jämlikhet och jämställdhet med modernitet.

Varför fungerade inte arbetarrörelsens känselspröt in i folkdjupet denna gång? Varför blev partiet mer nöjt än samhällskritiskt?

Dags för generationsskifte

Kretsen kring Göran Persson har ett stort ansvar. Det gäng som förlitade sig mer på konjunkturen än på den aktiva politiken kan knappast ha något att tillföra den förnyelseprocess som nu måste till. De som däremot förstår vår tids nya utmaningar måste släppas fram.

Moderaterna efter Bo Lundgren förnyade både politiken och organisationen. Högern har gjort sitt generationsskifte.

Det är hög tid att socialdemokraterna gör det också.

Dags att pigga på sig.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik