ÅSIKT

Skogen - ett hem med 10 000 jobb

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

I Sundsvalls hamn blandas åter doften av trä och hav. Där har det kommunala bostadsbolaget byggt fem sexvåningshus i trä med totalt 94 lägenheter.

Till Sundsvall kommer bygg- och bostadsdelegationer från hela världen för att lära av en bygg- och materialteknik som sägs motverka allergisjukdomar bättre.

De stora stadsbränderna för mer än 100 år sedan satte stopp för byggnation av höga trähus. Den 25 juni 1888 lades Sundsvall, Umeå och Härnösand i aska. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga högre trähus än två våningar.

Även om meningarna är delade om Sundsvalls nya träkvarter, kritiken handlar om att de knäpper samt trängs på en för liten yta, så är det intressant att skogen får ännu ett användningsområde.

Sverige har tidigare valt att alltför ofta exportera ut träråvaran som sågade och obehandlade plankor i stället för att vidareförädla virket. Ofta har exporten gått till länder som saknar skog. Italien har till och med gjort cyklar i trä av virket.

I skogslän som Gävleborg och Värmland har över 90 procent av det avverkade virket sålts som sågade trävaror. Det sker alltså i två län som behöver både sysselsättning och vidareförädling.

Skogs- och träfacket har pekat på att om vi i Sverige driver samma skogs- och trävarupolitik som Finland skulle 10?000 arbetstillfällen skapas i den glesbygd som brottas med utflyttning och kunskapsflytt.

Nu sker ett uppvaknande. I värmländska Jössefors byggs ett träcentrum för forskning och utveckling av trävaruindustrin. Ulrika Messing utredde som statsråd skogspolitiken med slutsatsen att här fanns 9?000 jobb och en spännande industrisektor

Den svenska skogsråvaran blir i framtiden hårdvaluta. Redan nu står striden mellan massaindustrin, trävarubranschen och det alternativa energiområdet. Industrin, kommunerna och hushållen använder alltmer flis och pellets för att klara både produktionsprocesser och uppvärmning.

Det är viktigt med en vettig avvägning, där det är spillvirket som eldas upp. Samhället kan absolut inte avhända sig sitt ansvar.

Därför är det olyckligt att Sveaskog nämns som ett av Mats Odells kommande utförsäljningsobjekt. Det handlar nämligen om en av västvärldens största skogsägare med 4,5 miljoner hektar mark.

Att Odell saknar känsla är en sak, men är det inte snart dags för Reinfeldt att agera mot planlösa utförsäljningar av det allmännas egendom?

ARTIKELN HANDLAR OM