ÅSIKT

Kwast sopar under mattan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Överåklagare Christer van der Kwast.
LEDARE

Överåklagare Christer van der Kwast har beslutat att ställa in förundersökningen av Carl Bildts miljonersättning från Vostok Nafta.

van der Kwasts beslut måste tolkas politiskt. Hans argument låter ofta som ekon från borgerliga ledarsidor med Expressen som föredömligt undantag.

Inledningsvis ringar överåklagaren klokt in huvudproblemet: Carl Bildt har som utrikesminister vissa möjligheter att utöva inflytande på frågor som är av betydelse för Vostok Naftas affärsverksamhet.

Han vågar sig också på formuleringen: Det kan anses föreligga ett yttre samband mellan förmånen och tjänsteutövningen.

Frågan borde vara avgjord

Solklara resonemang som antyder beroendeförhållande. Förstärkta av överåklagarens yttrande, att Carl Bildt mottagit en betydande förmån sedan han tillträtt som utrikesminister.

Därmed skulle frågan vara avgjord: Bildts fall borde prövas åtminstone i en förundersökning. Överåklagaren blir istället så skräckslagen av sin egen logik, att han snart ber om ursäkt: Frågan måste ses i ett vidare perspektiv, resonerar han. Vilket då, kan man undra?

Svaret kan letas i överåklagarens karaktärshyllning av Bildt: risken att han ska påverkas av miljonersättningen är ”mycket begränsad”. Ersättningen är inte otillbörlig.

Här förflyttar sig van der Kwast från juridiken rakt in i politikens subjektiva värld. På vilka grunder anser sig van der Kwast kunna kvalificera Bildts beroende eller gå i god för utrikesministerns moral?

Affärerna ska prövas av KU

Överåklagaren har inhämtat information från bolaget och finner den ”acceptabel och rimlig”. Med en hållning som borde vara främmande för juridiken sammanfattar van der Kwast: Jag har fått en hyggligt realistisk bedömning.

Vostok Nafta kan vara nöjt med en sådan utredare.

Bolagets policy är annars starkt ifrågasatt. Rader av företagsexperter har förklarat att Bildts ersättning är ”exceptionellt hög”. Optionsprogram för styrelser är, menar samma experter, utomordentligt ovanliga och styrelsen svårt överbefolkad. Fredrik Reinfeldt vill att ”boken” om Carl Bildt ska slås igen. Texten är bara påbörjad. Överåklagaren har verkligen inte skrivit något slutkapitel.

Politiskt kommer Bildts affärer att prövas, formellt i konstitutionsutskottet. Debatten och prövningen av politikers bindning till starka ekonomiska intressen kommer att fortsätta. Frågor kommer att ställas om villkoren för politiker som säljer sitt varumärke till bolag, etablerade i särskilt brutala diktaturer.

Få andra länder skulle hålla en utrikesminister med ekonomiska intressen i ett land vars regering av många anses bedriva folkmord eller ha byggt privat förmögenhet via nära relationer till den alltmer auktoritära Putinmakten.

I motsats till van der Kwast handlar det om, för att låna hans eget uttryck, att betrakta Bildtaffären i ett vidare perspektiv.

OS

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik