ÅSIKT

En klassisk konflikt – med klassiskt resultat

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Akademikerorganisationen Sacos ordförande Anna Ekström är bekymrad över LO:s kvinnopotter. Högre löner för undersköterskor och skolmåltidsbiträden minskar utrymmet för kommunanställda akademiker, fruktar Ekström som menar att kvinnor ställs mot kvinnor.

Ändå gör hon själv just det när hon kräver att lågavlönade kommunanställda ska betala de välutbildades löneökningar.

Framför allt tycks inte Ekström tänka att högavlönade, privatanställda, män borde betala för rimligare löner i kommuner och landsting. Ett avskaffande av värnskatten står nämligen högt på Sacos kravlista.

Också Svenskt Näringslivs chefsideolog Janerik Larsson spelar dummare än han är. I tisdagens Aftonbladet gjorde Larsson klasskampen till sin.

På klassiskt sätt gäller kampen motsättningen mellan arbete och arbetsfria inkomster. Men det är inte kupongklipperi, bonusexcesser eller spekulation Larsson vänder sig emot. I stället ska sjukskrivna, förtidspensionerade och arbetslösa sättas på plats.

Mot dessa väntar sig arbetsgivardirektören nu ett uppror från hederligt arbetande människor.

Larsson låtsas inte se att just den som arbetar i vården, handeln eller industrin också löper störst risk att bli sjuk eller arbetslös. Däremot kan löntagare knappast räkna med arbetsfria bonusinkomster.

Han bortser också från de nationalekonomer som säger att lägre ersättning till sjuka och arbetslösa håller tillbaka lönerna för alla löntagare.

Ändå är det naturligtvis just det som är meningen. Till sist handlar klasskampen om förhållandet mellan arbete och kapital.

Den månadslånga konflikten mellan Handels och Videomix fortsätter, trots medlingsförsök i veckan.

Företaget håller på sin linje; gärna ett kollektivavtal, men inte på de villkor som gäller för branschen i övrigt.

Facket och de strejkande medlemmarna håller på sina krav; ett kollektivavtal med klara regler för obekväm arbetstid och semester.

En klassisk motsättning, med ett klassiskt resultat. Strejk, blockad och sympatiåtgärder å ena sidan, strejkbryteri och våldsamma utfall om ”maffiametoder” å den andra.

Från Svenskt Näringsliv brukar det sägas att problemet i vårt land skulle vara att arbetsgivare tvingas acceptera de villkor de fackliga organisationerna ställer upp. Konflikten på Videomix visar att det kanske är tur, både för de anställda och för att skapa rättvisa konkurrensvillkor.

Efter en heroisk höst är Degerfors IF nu ytterst nära att säkra kontraktet för ytterligare ett år i superettan. Fantastiskt med tanke på den gångna säsongen.

Andra hot hänger dock kvar över föreningen detta jubileumsår. Regeringsrätten slog i september fast att Degerfors IF ska betala moms för de utländska spelare som var verksamma i föreningen under mitten på 1990-talet.

Eftersom domen betraktas som ett pilotfall kommer andra föreningar inte att granskas i efterhand. Det blir med andra ord bara Degerfors som ska betala skatten.

Naturligtvis måste Fotbollssverige solidariskt bära kostnaderna. Allt annat vore en skandal.

I det längre perspektivet lär domen dessvärre få en annan och lika allvarlig konsekvens. Den utveckling som redan driver elit-idrottsklubbar att ombildas till företag skyndas på.

Frågan är om skatteregler verkligen ska driva på den utvecklingen.