Mejla

Anders Lindberg

Staten förfalskar samernas historia

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Girjas sameby har stämt staten och krävt jakt- och fiskerättigheter till de områden som samer alltid jagat och fiskat i. På bild ser vi Girjas ordförande Matti Berg med statens företrädare Jonas Löttiger och Hans Forssell.
Foto: SVT Sápmi
Girjas sameby har stämt staten och krävt jakt- och fiskerättigheter till de områden som samer alltid jagat och fiskat i. På bild ser vi Girjas ordförande Matti Berg med statens företrädare Jonas Löttiger och Hans Forssell.

LEDARE

26 JUNI 2015

Rättegång i Gällivare

Lars Nilsson brändes 1693 tillsammans med sin spåtrumma och sina ­gudabilder i Arjeplog.

– Prästens män hittade honom på knä vid en jokk. Framför låg hans sonson som drunknat. Med spåtrumman ­försökte Lars Nilsson förtvivlat få liv i den lille pojken, säger Ingela Bergman, docent i arkeologi och chef för Silvermuseet i Arjeplog.

För detta brott brändes han på bål som ett led i den svenska statskyrkans försök att förinta samernas religion. Rättegångsprotokollen från tvångskristnandet finns kvar, ett tidsdokument över en ond tid.

En ond tid

Den ansvarige för förföljelserna, prästen Petrus Noraeus i Silbojokks församling i Piteå lappmark, motiverade politiken vid rannsakningen av en annan man, Erik Eskilsson, med att det ”woro önskeligit att ogräset rensas ­innan skördetijden kommer”. Annars skulle det inte vara någon mening att predika guds ord bland

”lapparna”.

I går avslutades en annan mycket märklig rättegång i Gällivare tingsrätt. Girjas sameby har stämt staten och krävt jakt- och fiskerättigheter till de områden som samer enligt urminnes hävd alltid jagat och fiskat i. Själva sakfrågan är knepig och kommer med all sannolikhet sluta i Högsta domstolen.

Rivit upp sår

Men justitiekansler Anna Skarhed har från statens sida bedrivit målet på ett sätt som rivit upp djupa sår. Statens advokater har konsekvent kallat samerna för ”lappar” och bland annat använt den statlige finske forsk­aren Matti Enbuske, docent vid universitet i Uleåborg, som vittne.

Under rättegången hävdade han att: ”Lapparna inte på samma sätt var mål för kolonialism som urbefolkningen

i Amerika eller Australien. Kronan eller statsmakten försökte trygga lapparnas ställning historiskt.”

– Förnekar du tvångskristningen av samerna?

– Ja.

Företrädare för den etablerade vetenskapen har gått i taket. På DN Debatt skrev nyligen 59 forskare från ett tiotal lärosäten om statens språkbruk att det är ”hämtat från rasbiologins tid och vittnar om en förvånande okunskap om historiska förhållanden.”

Det är svårt att tänka sig att statens advokater i någon annan rättegång på motsvarande sätt konsekvent skulle kalla romer för ”zigenare” eller någon för ”neger”.

I sak handlar det dessutom om ren historieförfalskning. Lars Nilssons öde på bålet för ”avgudadyrkan” är inte unikt.

Förnekar minnet

Att stater inte klarar att ta ansvar för sin historia är inte ovanligt. Sverige ­kritiserar exempelvis Turkiet för att de förnekar folkmordet på bland annat ­armenierna. Det är först i modern tid USA:s och Australiens urfolk börjat få upprättelse.

Sedan 1500 och 1600-talen har svenska staten tagit ifrån samerna ­deras urgamla jakt-, fiske- och betesmarker och långt in i vår tid försökte man utrota religion, språk och kultur.

Nu försöker staten förneka minnet av samernas lidande och hävda att de i dag inte har några rättigheter som urfolk.

– Det är 2015 nu, säger Matti Berg, ordförande i Girjas sameby till Same­radion.

Fan tro’t.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.