Ingvar Persson

Helsingborg kan stoppa moderat tokprivatisering

Det känns som 1990-tal

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På söndag den 12 januari avgör väljarna i Helsingborg om kommunen ska sälja sitt energibolag, Öresundskraft. Den styrande koalitionen av Moderater, Liberaler och Kristdemokrater tror att ett pensionsbolag vore en bättre ägare.

Man kan tycka att helsingborgsbornas svar borde vara enkelt nog att ge.

Monopol i praktiken

Öresundskraft äger de ledningar som förser Helsingborgs nästan 150 000 invånare med elkraft. Man äger och driver dessutom stadens fjärrvärmenät, och bredbandsnätet. En infrastruktur ett modern samhälle och dess invånare är helt beroende av. I praktiken är det dessutom ett monopol.

Erfarenheten av de senaste årtiondenas privatiseringar kan i bästa fall beskrivas som blandade. Apotek som inte kan sälja den medicin människor behöver, skolor där ojämlikheten växer och passagerare som väntar på försenade tåg.

Hur det ska gå när Arbetsförmedlingens uppgifter nu läggs ut på entreprenad. Den politiska hanteringen gör redan anspråk på att bli en av mandatperiodens stora skandaler.

Slåss mot höjda taxor

När det gäller just eldistributionen för just nu Energimarknadsinspektionen på regeringens uppdrag en juridisk kamp för att hindra oskäliga nätavgifter.
Att Helsingsborgs kommun i det läget skulle sälja sitt energibolag känns så 1990-tal. Det är bara för korkat.

För människor i allmänhet är det svår att se att privatiseringar gjort vardagen lättare och den ekonomiska teorin ger dem rätt. Naturliga monopol och privata vinstintressen är en besvärlig kombination.

Det biter alltså inte på Helsingborgs styrande borgerliga politiker. De vill få loss pengar och hoppas att räntan ska kunna betala för framtida välfärd och kultur. Att man samtidigt både tappar kontrollen och framtida vinster hör tydligen inte hit. Inte att det blir helsingborgarna som får betala pensionsbolagets avkastning heller.

SD vill inte ta ställning

Folkomröstningen på söndag är rådgivande. Det slutliga beslutet fattas av politikerna i kommunfullmäktige. Där blir det i praktiken Sverigedemokraterna som bestämmer. Partiet har inte kunnat ta ställning. Precis som på riksplanen slits man väl mellan sin allt mer borgerliga identitet och självbilden som det sunda förnuftets försvarare.

Nu har Sverigedemokraterna i Helsingborg lovat att följa folkomröstningsresultatet, men bara om valdeltagandet blir tillräckligt högt.

En folkomröstning tidigt i januari är inte ett bra sätt att avgöra en ödesfråga. Jul och nyår är knappas rätt tid för valrörelse. Oppositionen har föreslagit en dag i februari. Men nu är det som det är. På söndag har helsingborgsborna chansen att säga sin mening och sätta stopp för ännu en kortsiktig privatisering.

Det är en möjlighet människor i andra delar av Sverige oftast inte fått. Så många som möjligt av väljarna i Helsingborg borde ta chansen och säga ifrån.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.