Mejla

Jenny Wennberg

Kristersson spelar dum om imamerna

Utvisningarna kan inte verkställas i nuläget

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ulf Kristersson kritiserade regeringen för saktfärdigt agerande ifråga om översynen av LSU. De sex män som klassats som hot mot rikets säkerhet av Säpo hade möjligen kunnat hållas i förvar genom förändringar i LSU, men det skulle inte förändra möjligheterna att verkställa utvisningsbesluten.
Ulf Kristersson kritiserade regeringen för saktfärdigt agerande ifråga om översynen av LSU. De sex män som klassats som hot mot rikets säkerhet av Säpo hade möjligen kunnat hållas i förvar genom förändringar i LSU, men det skulle inte förändra möjligheterna att verkställa utvisningsbesluten.

I fredags återvände imamen Abo Raad till moskén i Gävle. Abo Raad är en av de sex män, varav flera är imamer, som Säpo pekat ut som ett hot mot rikets säkerhet och regeringen beslutat ska utvisas.

Som lagen ser ut kan Abo Raad och de övriga männen inte längre hållas i förvar, det är därför de släppts fria. Abo Raad kan inte heller utvisas eftersom han i så fall riskerar tortyr eller möjligen till och med avrättning i Irak. Det hjälper inte att både Säpo och Migrationsöverdomstolen ser honom som ett hot och att regeringen fattat beslut om att han ska ut.

Sverige kan inte verkställa beslut

För många svenskar är situationen förmodligen ganska obegriplig. Sex män som klassas som ett hot mot Sverige kan nu röra sig fritt i samhället. Dessutom kan de inte utvisas. Att det strider mot det allmänna rättsmedvetandet är självklart. Men Sverige varken kan eller ska utvisa människor till tortyr och förföljelse.

Säpo har hävdat att så kallade diplomatiska garantier skulle göra det möjligt att verkställa beslut om utvisning. Men diplomatiska garantier från ett land som Irak, vilket är Abo Raads hemland, har inget egentligt värde eftersom de mänskliga rättigheterna kränks där.

Skulle Sverige verkställa utvisningen av Abo Raad och de övriga männen som situationen ser ut idag skulle Sverige bryta mot både Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som är svensk lag, och FNs konvention mot tortyr. Skyddet FN-konventionen ger mot tortyr är i det närmsta absolut och Sverige fick hård kritik för att ha kränkt artikel 3 i konventionen i samband med Egyptenutvisningen.

Det här vet såklart även Ulf Kristersson, som trots det valde att använda helgen till populistiska utspel om att regeringen agerat saktfärdigt ifråga om översynen av Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU.

Fortsatt förvar

En förändring av LSU hade möjligen lett till att de sex männen kunnat fortsätta hållas i förvar i väntan på utvisning, vilket också vore rimligt. Men det hade inte gjort det möjligt att utvisa dem.

Att Kristersson spelar dum om imamerna och undviker frågan om verkställighet och istället föredrar att prata om förvarsfrågan betyder att Kristersson väljer att hetsa opinionen. Det är direkt oansvarigt.

Just nu finns inte mycket mer för regeringen att göra än att arbeta för att undanröja verkställighetshindren. När situationen tillåter det ska de sex männen utvisas. Hur regeringen ska lyckas nå dit är oklart, men så länge männen befinner sig i Sverige måste kontrollen av dem vara omfattande.

Och tycker Ulf Kristersson att Sverige ska börja tumma på de mänskliga rättigheterna, bryta mot internationella konventioner och svensk lagstiftning, borde han vara tydlig med det.

För Sverige har agerat rätt när man satte männen i förvar och fattade beslut om utvisning.

Men det är också rätt att inte verkställa utvisningsbesluten i nuläget.

Så komplicerad är verkligheten.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.