ÅSIKT

OPS - den dummaste idén på mycket länge

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Carolina Byrmo / AFTONBLADET / 85440
Skandalerna kring Nya Karolinska sjukhuset borde stoppa alla planer på att släppa in privata spekulanter i infrastrukturprojekt.
LEDARE

Efter skandalerna kring bygget av sjukhuset Nya Karolinska och alla turer runt järnvägen till Arlanda borde frågan om privat finansiering av offentlig infrastruktur inte vara svår. Att låta privata investerare spekulera i gemensamma investeringar blir dyrt, dåligt och väldigt svårt att kontrollera demokratiskt.

OPS - det är så det brukar kallas - är ingen bra idé.

Ändå bad regeringen och Magdalena Andersson i somras en utredning titta på just OPS-lösningar och nu har det första betänkandet kommit. Det är märklig läsning.

Kostnader finns kvar

Utredaren konstaterar att privat finansiering förstås inte betyder att kostnaderna försvinner. Till sist är det alltid allmänheten som får betala.

Dessutom blir upphandlingarna superkomplicerade, och ingen privat spekulant kan låna billigare än staten eller kommunerna. Särskilt inte i dag när statslåneräntan mäts i tiondels procent.

Som om inte det skulle vara nog, några hållbara bevis för att privata investerare skulle göra infrastruktursatsningar mer effektiva finns inte heller. Det skriver man rakt ut.

Vill pröva

Efter den uppräkningen kommer utredaren på något sätt ändå fram till att Sverige absolut ska pröva OPS-lösningar i stor skala. Som ett försök borde minst tre infrastruktursatsningar med privatfinansiering genomföras.

Varför då?

Med alla argument och med erfarenheten från de OPS-projekt som genomförts borde privatspekulation i vägar, järnvägar eller sjukhus bara kunna avskrivas.

Magstrakt

Skanska, som bygger nya Karolinska, jublar över utredningsförslaget. Det är rätt magstarkt.

När stockholmspolitikerna för femton år sedan beslutade om det nya sjukhusbygget uppskattades priset till knappt 7 miljarder. Nu kommer det totalt att kosta ofattbara tio gånger mer. Sannolikt det dyraste sjukhuset i världen.

Magdalena Andersson, den sortens försök har vi inte råd med.

Läs också: