Likt Titanics kapten – håller Borg kursen

Stävar stolt vidare EU är på väg åt samma håll som skeppet i filmen om Titanic – in i isberget.

28 JUNI 2012. Krisen i EU

Originalet.

Replikskiftet är filmhistoria.

– Men skeppet kan inte sjunka!

– Hon är byggd av järn, sir! Jag försäkrar er, hon kan ... och hon kommer att. Med matematisk säkerhet.

Svaret från skeppsbyggaren Thomas Andrews i James Camerons storfilm

”Titanic” från 1997 är iskallt. Det finns inga osänkbara skepp.

I dag påbörjas EU:s toppmöte. Den mest akuta krisen just nu är läget för de spanska bankerna. Men betydligt mer står på spel. Varningarna och protesterna mot den inslagna kursen har ekat allt högre på senare tid. Men Titanic stävar stolt vidare.

Dra år svångremmen

Europas högerregeringar har hittills varit överrens om att EU:s länder ska spara sig ur krisen. Det har varit ödesdigert. I hopp om högre fart har man bromsat hårdare och hårdare.

Länder med svag offentlig ekonomi har uppmanats att dra åt svångremmen. Men länder med goda finanser, som Sverige, har också hållit igen. Resultatet blev tvärstopp.

Hade Europas politiker från början hanterat problemen i banksektorn och de relativt små länder som hade problem skulle inte krisen spridit sig.

I stället tog Europas högerregeringar krisen som en möjlighet att genomföra det politiska program man hela tiden haft. De stramade åt, försämrade sociala förmåner, anställningsskydd och pensioner.

Ökade klyftor och fler arbetslösa har gett nytt liv åt politiska krafter i Europas källare. I Grekland har nazistiska Gyllene gryning tagit plats i parlamentet. Ungern håller på att utvecklas i riktning mot en närmast auktoritär stat. I Frankrike kom Nationella fronten in i Nationalförsamlingen och partiledaren Marine Le Pen fick närmare 20 procent i presidentvalet. Detta är krafter som utmanar våra mest grundläggande värderingar om demokrati och alla människors lika värde.

Riskerar ett nytt 1930-tal

Europa som vi känner det i dag är inget osänkbart skepp. Allt fler talar om att vi riskerar ett nytt 1930-tal om inget görs. Men Merkel och Borg har vägrat byta kurs.

I maj valdes socialisten Francois Hollande till ny president i Frankrike med löftet om en ny färdriktning för Europa. Det är detta som nu testas på toppmötet. Mot Merkels och Borgs nej står en politik med inriktning på tillväxt och mer expansiv finanspolitik. Där står även krav på en europeisk bankunion och euroobligationer. Alla idéer måste upp på bordet nu. Det är för sent att bara säga nej.

En liten ljusning finns i sikte. Vid mötet väntas en ny tillväxtpakt om 130 miljarder euro presenteras. Men större omläggningar av kursen än så säger bland andra Tyskland och Sverige nej till.

Europa verkar fast beslutet att köra in i isberget. I varje fall om Borg får styra.

Följ ämnen i artikeln