Mejla

Daniel Swedin

Folk mobbas ihjäl i ett sjukt arbetsliv

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

LEDARE

Det sägs ibland att arbetslivets innehåll förändras. Automatiserats, rationaliserats, slimmats, blivit mer flexibelt.

I takt med det har även arbetets betydelse förändrats. Arbetet som en plats för vardagens trygghet, där man gavs en social roll, har allt mer kommit att förknippas med otrygghet och osäkerhet.

Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska eller sociala faktorer har nästan fördubblats sedan 2011, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykiska diagnoser som orsakats av stress och utmattning.
I tidningen Kollega uppmärksammas just nu en av våra dödligaste och mest kostsamma arbetsmiljöproblem: mobbning.

Totalt har 16 procent av alla privatanställda tjänstemän någon gång blivit mobbade på jobbet. Enligt en Novus-undersökning är kvinnor mer utsatta än män. Psykologen Stefan Blomberg vid universitetssjukhuset i Linköping uppskattar att runt en halv miljon människor utsätts för begynnande mobbning och 100 000 mobbas.

– Vi ser en skyhög sjuklighet orsakad av mobbning och enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering löper den som är utsatt för mobbning trefaldigt ökad risk för depression, säger Blomberg till Kollega.
Dessutom leder mobbning på jobbet till att 100 människor tar sitt liv varje år. Kollegor och chefer bidrar alltså till dödsorsaken hos fler svenskar än som avlider till följd av arbetsplatsolyckor.

Enligt forskningen är mobbning vanligast i stora organisationer utan tydlig rollfördelning och med otydligt ledarskap. Den bilden känns ingen. Vi vet att för mycket att göra och små möjligheter att påverka sin arbetssituation ökar risken för utbrändhet och depression.

Och som sagt: Vuxenmobbning på jobbet är en viktig orsak till psykisk ohälsa.

Bristande stöd från chef och kollegor kan dessutom innebära en ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom. Detsamma gäller dem som tycker att de får för lite belöning för sina ansträngningar.

Stress, press och förändrade villkor i arbetslivet gör helt enkelt människor sjuka.
Och det har sitt pris. Enligt OECD kostar Sveriges psykiska ohälsa över 70 miljarder årligen i form av förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Ansökningar om aktivitetsersättning på grund av stress, ångest och utbrändhet har nästan fyrdubblats sedan 2000-talets början.

Arbetslivet har sannerligen förändrats, men arbetsgivaren har ändå ett enormt ansvar för de anställdas psykosociala situation på jobbet och det är bara de som kan förbättra och förändra den.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.